Moderní a otevřený úřad

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Aktuálně pr​obíhá

  • Příprava a realizace veřejné zakázky
  • Zpracování podkladů pro monitorovací zprávu

His​torie projektu

Výběrové řízení

Výstupy projektu

Financování