Územní plánování

  1. Územní plán
  2. Regulační plán

---------------------------

1. Územní plán

18. 8. 2023

Druhé veřejné projednání návrhu územního plánu

5. 4. 2017

Zadání nového územního plánu

 
13. 4. 2017

Aktuálně k územnímu plánu

Platný územní plán z roku 2006

----------------------------------

2. Regulační plán

7. 9. 2023

Zrušení části Regulačního plánu Veltrus v části Za Kaplí na pozemcích města Veltrusy

1. 7. 2009

Změna Regulačního plánu Veltrus v části Za Kaplí

12. 11. 2008

Obecně závazná vyhláška: Regulační plán Veltrus v části Za Kaplí

Regulační plán Veltrus v části Za Kaplí