Veřejné zakázky

Rekonstrukce ulice Jos. Dvořáka ve Veltrusích

Dokončení komunikací „Za kaplí“ ve Veltrusích

Lékařský dům Veltrusy

Obnova místní komunikace Hálkova ve městě Veltrusy

Stavební úpravy domu č.p. 187 a doplňových staveb k domu

Revitalizace odvodnění v Žižkově ulici

Moderní a otevřený úřad Veltrusy VZ003 (9. 8. 2018)

Moderní a otevřený úřad Veltrusy VZ002 (4. 4. 2018)

Dodávka požárního vozidla CAS II (12/2017)

Dodávka požárního vozidla CAS

Městský kamerový systém

Oddělený sběr BRKO ve Veltrusích

Obnova lipové aleje

Svoz a nakládání s odpadem města Veltrusy

Rekonstrukce chodníku v ulici Klicperova a Opletalova

Realizace přechodu v Palackého ulici

Zpracování Územního plánu Veltrusy

Oprava hřbitovní kaple

Zateplení budovy Mateřské školy Veltrusy