Bioodpad

Bioodpad lze ve Veltrusích celoročně odvážet na sběrné místo, ve vegetačním období jsou pravidelně každý týden umísťovány velkokapacitní kontejnery na několika místech ve městě, občané mají také možnost objednat si biopopelnici k domu, která je svážena 1x za 14 dní. Ideální je ale pochopitelně kompostér na vlastní zahrádce. Více informací najdete níže.

 1. bioodpad na sběrném místě
 2. kontejnery na bioodpad v ulicích/k domu - od 3. 5. 2021 pouze na objednávku a od 8. 3. 2024 přistavení k domu zpoplatněno
 3. biopopelnice k domu

1. Bioodpad na sběrném místě

Bioodpad na sběrné místo (Ulice DLOUHÁ / komunikace II/101, za fotbalovým hřištěm) mohou občané svážet celoročně v provozní době sběrného místa.

2. Kontejnery na bioodpad v ulicích

Kontejnery na bioodpad jsou od roku 2021 umisťovány do ulic pouze na objednávku, přičemž objednatel za obsah kontejneru ručí. Možnost objednání u technických služeb primárně na středu - tj. nejpozději do úterý 14:00 od dubna do listopadu. Kontejner je přistavován po dohodě s žadatelem.

Co do kontejnerů patří:

buď 1/

 • listí
 • posekaná tráva
 • travní drny
 • plevel
 • drobný zahradní bioodpad
 • substrát
 • kůra

nebo 2/ 

 • větve pořezané na délku maximálně 2 m, ideálně co nejméně rozvětvené

Tato služba je od 8. 3. 2024 zpoplatněna částkou 300 Kč/ 1 přistavení kontejneru o objemu 3 m2. Částku můžete zaplatit přes platební portál nebo v podatelně platební kartou nebo v hotovosti. Objednávky se vyřizují s vedoucím technických služeb: mobil: +420 773 794 236, e-mail: lukas.kohout@veltrusy.cz

zpět nahoru

3. Biopopelnice k domu

Město poskytuje ve spolupráci se svozovou firmou FCC svoz biopopelnic od domu. Služba začala fungovat od dubna 2020 a je nabízena po celé vegetační období (od dubna do listopadu). Minimální počet zapojených domácností je 25. 

Biopopelnice jsou sváženy se 14denní frekvencí, termíny jednotlivých svozů jsou vyznačené ve sdíleném kalendáři města. První svoz v roce 2024: v pondělí 1. dubna.

Cena za biopopelnici o objemu 240 l zahrnuje:

 • 14denní svoz popelnice v době vegetačního období (od dubna do listopadu z důvodu časového omezení produkce bioodpadů a z důvodu zamrzání odpadu v nádobách v zimním období)
 • pronájem nádoby se speciální konstrukcí, která zajišťuje hygieničnost sběru a zabraňuje nepříjemnému zápachu, zajišťuje provzdušňování a oddělení kapalné a tuhé části bioodpadu (sváženy budou jen nádoby pronajaté od firmy FCC s nalepenou platnou známkou)
 • využití bioodpadu na kompostárně

Máte zájem o biopopelnici?

Ke službě je možné se přihlásit kdykoliv během vegetačního období. Pokud chcete službu využívat hned od dubna, je potřeba uhradit poplatek nejpozději do pátku 22. března 2024Poplatek (1.440 Kč za celou sezónu) bude úměrně ponížen, pokud se přihlásíte později. Vždy je ale potřeba se ozvat minimálně měsíc předem.

Přihlašte se...

Platba může proběhnout...

 • přes platební portál
 • převodem na účet číslo účtu: 0460025399/0800
  • částka: 1.440 Kč
  • var. symbol: číslo popisné
  • specifický symbol: 3729
  • zpráva pro příjemce: příjmení
 • v hotovosti v podatelně MěÚ

Převzetí nádob je potřeba dohodnout s asistentkou starosty na tel. 778 706 672. Známky jsou 3. den po zaplacení převodem k vyzvednutí osobně v podatelně MěÚ.

zpět nahoru