Bioodpad

Bioodpad lze ve Veltrusích celoročně odvážet na sběrné místo, ve vegetačním období jsou pravidelně každý týden umísťovány velkokapacitní kontejnery na několika místech ve městě, občané mají také možnost objednat si biopopelnici k domu, která je svážena 1x za 14 dní. Ideální je ale pochopitelně kompostér na vlastní zahrádce.Více informací najdete níže.

 1. bioodpad na sběrném místě
 2. kontejnery na bioodpad v ulicích - od 3. 5. 2021 pouze na objednávku
 3. biopopelnice k domu

1. Bioodpad na sběrném místě

Bioodpad na sběrné místo (Ulice DLOUHÁ / komunikace II/101, za fotbalovým hřištěm) mohou občané svážet celoročně v provozní době sběrného místa. V době koronavirové krize prosíme o důsledné dodržování 2m odstupů a ochrany úst a nosu rouškou.

2. Kontejnery na bioodpad v ulicích

Kontejnery na bioodpad jsou od 3. 5. 2021 umisťovány do ulic pouze na objednávku, přičemž objednatel za obsah kontejneru ručí. Možnost objednání u technických služeb (tel. 728 233 228) nejpozději do úterý 14:00 od dubna do listopadu. Kontejner je přistavován ve středu mezi 12. a 14. hodinou a odvážen zhruba v 18 hodin. 

Více informací v aktualitě na webu města.

Co do kontejnerů patří:

 • listí
 • posekaná tráva
 • travní drny
 • plevel
 • drobný zahradní bioodpad
 • substrát
 • kůra
zpět nahoru

3. Biopopelnice k domu

Město poskytuje ve spolupráci se svozovou firmou FCC svoz biopopelnic od domu. Služba začala fungovat od dubna 2020 a bude fungovat po celé vegetační období (od dubna do listopadu). Minimální počet zapojených domácností je 25. 

Biopopelnice jsou sváženy se 14denní frekvencí, termíny jednotlivých svozů jsou vyznačené ve sdíleném kalendáři města.

Cena za biopopelnici o objemu 240 l zahrnuje:

 • 14denní svoz popelnice v době vegetačního období (od dubna do listopadu z důvodu časového omezení produkce bioodpadů a z důvodu zamrzání odpadu v nádobách v zimním období)
 • pronájem nádoby se speciální konstrukcí, která zajišťuje hygieničnost sběru a zabraňuje nepříjemnému zápachu, zajišťuje provzdušňování a oddělení kapalné a tuhé části bioodpadu (sváženy budou jen nádoby pronajaté od firmy FCC s nalepenou platnou známkou)
 • využití bioodpadu na kompostárně

Máte zájem o biopopelnici?

Ke službě je možné se přihlásit kdykoliv během vegetačního období. Pokud chcete službu využívat hned od dubna, je potřeba uhradit poplatek nejpozději do středy 22. března 2023Poplatek (1.330 Kč za celou sezónu) bude úměrně ponížen, pokud se přihlásíte později. Vždy je ale potřeba se ozvat minimálně měsíc předem.

Přihlašte se...

Platba může proběhnout...

 • přes platební portál
 • převodem na účet číslo účtu: 0460025399/0800
  • částka: 1.330 Kč
  • var. symbol: číslo popisné
  • specifický symbol: 3729
  • zpráva pro příjemce: příjmení
 • v hotovosti v podatelně MěÚ

Převzetí nádob je potřeba dohodnout s asistentkou starosty na tel. 778 706 672. Známky budou po zaplacení poplatku doručeny do poštovní schránky, případně je lze vyzvednout osobně v podatelně MěÚ.

zpět nahoru