Výbory zastupitelstva 2014-18

Finanční výbor

předsedkyně: Ing. Barbora Šťastná
členové: Ing. Ludmila Hrubešová, Ing. Vladimír Štulík

Dokumenty z finančního výboru naleznete zde

Kontrolní a revizní výbor

(AKTUÁLNĚ NEFUNKČNÍ)

předseda: ---
členové: ---

Dokumenty z kontrolního výboru naleznete zde

Výbor pro rozvoj obce a ekologii

předseda: Ing. Martin Dykast
členové: Doc. Ing. Lenka Láchová, CSc., PhDr. Pavel Ecler, MUDr. Eva Málková, Věra Krčmová

Kulturní výbor

předseda: Mgr. Filip Volák
členové: Mgr. Barbora Bělková, Ing. Jana Krejčová, Bc. Petr Procházka, Lukáš Kohout

Sportovní výbor

předseda: MVDr. František Pochobradský
členové: Ing. Mgr. Martin Ponert, Radovan Šváb, Rudolf Martíšek, Anna Lísková