Základní škola

Kontakt

ředitelka školy: Mgr. Světlana Racková
adresa: Opletalova 493, 277 46 Veltrusy
telefony:

 • ředitelka školy: 731 617 991
 • ZŠ: 315 781 188
 • školní kuchyně: 315 781 230
 • školní družina: 604 367 351 (budova školy do 15.00 hod.)
 • školní družina: 737 402 469 (dvojdomek + po 15.00 hod.)

e-mail: skola.veltrusy@seznam.cz
web: www.skola.veltrusy.cz

Základní škola Veltrusy je plně organizovanou základní školou, která poskytuje vzdělání veltruským dětem, ale i dětem z přilehlých obcí – těch je celkem 18. Téměř 60 % žáků do školy dojíždí, a proto je tomu přizpůsobena i organizace vyučování. V současné době se ve škole vzdělává 440 žáků v 19 třídách. Maximální kapacita školy je 540 žáků. Činnost školy je doplněna školní družinou se6 odděleními a kapacitou 170 žáků. Pro starší děti, které již do družiny nedocházejí, byl na škole zřízen školní klub. Ke škole patří i školní kuchyně s jídelnou. V rámci výuky se nespecializujeme na žádnou oblast, ale snažíme se děti dobře připravit do života a vytvořit kvalitní základy pro další studium. Ve škole již dlouhou dobu pracujeme s integrovanými žáky – kromě běžných specifických poruch učení integrujeme i 9 žáků, kteří potřebují pomoc asistenta pedagoga. Dlouhodobě rovněž usilujeme o zajištění vhodných mimoškolních aktivit, aby děti mohly ve škole kvalitně strávit i část svého volného času. Snažíme se rovněž o to, aby spolupráce a kontakty s rodiči byly na dobré úrovni a rozvíjely se i neformálním způsobem. Naším cílem jsou vzdělané a dobře vychované děti, které chodí rády do školy, protože zde kromě vzdělání nalézají příjemné zázemí, podporující učitele, kamarády a možnost zajímavě stráveného volného času.

V čem jsme podobní jiným školám?

 • výuka podle školního vzdělávacího programu Učím se pro život
 • výuka cizích jazyků včetně jazykově zaměřených výjezdů do zahraničí
 • stabilní a téměř úplně kvalifikovaný učitelský sbor
 • v případě zájmu výuka plavání /1. stupeň/

Co nabízíme navíc v porovnání s jinými školami?

 • přátelské a vstřícné prostředí
 • většina dětí se mezi sebou zná, a to v rámci celé školy, nejen ročníku, přátelské a vstřícné prostředí i ze strany učitelů
 • pracovní skupiny respektující individuální potřeby žáků v rámci českého jazyka, matematiky a anglického jazyka
 • dbáme nejen na vzdělání, ale usilujeme i o všestranné výchovné působení
 • bohaté zkušenosti s prací s integrovanými dětmi
 • spolupráce se spádovými mateřskými školami
 • velký výběr školních kroužků
 • poplatky jsou vybírány pouze na materiál
 • dostatek relaxace o přestávkách
 • činnost školského poradenského pracoviště
 • na škole aktivně působí školní psycholožka, speciální pedagožka, výchovná poradkyně a preventisté sociálně
 • patologických jevů na 1. i 2. stupni
 • trvalé sledování vztahů mezi dětmi, zájem o problémy dětí
 • prevence školní neúspěšnosti a pomoc při jejím řešení
 • příprava a pomoc při přechodu z 1. na 2. stupeň
 • bezproblémový a úspěšný přechod na střední školy
 • pravidelně pořádané školy v přírodě a lyžařský výcvikový kurz