Zámek Veltrusy

Státní zámek Ostrov Veltrusy

je vrcholně barokní stavbou, jejíž založení se dokládá k roku 1704. Tehdy se hrabě Václav Antonín Chotek rozhodl nechat na břehu řeky Vltavy, nedaleko od Veltrus, postavit malý lovecký zámeček. Původní stavba od architekta Giovanni Batttisty Alliprandiho, s čestným dvorem, osazeným sochami Ferdinanda Kuena a Matyáše Bernarda Brauna, se brzy zvětšila do dnešní podoby a je velmi zachovalým komplexem pozdně barokní architektury.

            

Zámek je dnes obklopen romantickým parkem, zpřístupněným veřejnosti v roce 1796, patřícím mezi 5 nejstarších přírodně krajinářských parků v Českých zemích. Rozlohou, takřka 300 hektarů, je u nás parkem největším. 

               

Nejstarší stromy v areálu, se stářím kolem čtvrt tisíciletí, jsou dnes vyhlášeny památnými stromy. Jedná se o stromy tuzemské i cizokrajné. Park je přírodní památkou – lokalitou evropského významu a obývá jej řada chráněných živočichů, jako je roháč obecný, páchník hnědý nebo luňák velký. Park je také domovem volně žijící zvěře, mimoto je v zámecké oboře od začátku 19. století chován daněk skvrnitý. Součástí parku nejsou jen četná malebná zákoutí a drobná parková architektura, ale také pole, louky a pastviny, vytvářející malebnou venkovskou idylu. Tento typ parku se označuje jako ferme ornée (okrasný statek) a v naší republice patří k unikátům.  

Zámek nabízí návštěvníkům interiérové a exteriérové prohlídky a výstavy. Pro školy, školky a další zájemce jsou přichystané rovněž vzdělávací programy edukačního centra Schola naturalis. Doprovodné služby poskytuje zámecká restaurace, kavárna a infocentrum, pohyb po areálu usnadňuje v sezoně koňský povoz.

Zámek i park jsou místem konání řady kulturních, společenských i sportovních akcí. 

http://www.zamek-veltrusy.cz/

Pozvánka na zámek - léto 2020