Přístavba ZŠ

Projektovou dokumentaci pro výstavbu odborných učeben základní školy vyhotovila společnost REMIUMA, s.r.o. Na projekt bylo vydáno stavební povolení (11. 6. 2023).

Součástí přístavby je několik stavebních objektů:

  1. třípodlažní přístavba nového pavilonu do dvora školy s volnočasovým/shromažďovacím prostorem na střeše a multifunkční jídelnou/aulou v přízemí, s venkovním únikovým schodištěm, vznikne zde 6 nových odborných učeben
  2. nástavba tří učeben a zázemí na místě dnes nevyužívaného půdního prostoru včetně prodloužení hlavního schodiště stávající budovy
  3. výtah, který zajistí bezbariérovost pro všechna podlaží i mezipodlaží,
  4. stavební úpravy dispozic současné budovy,
  5. technická infrastruktura (přípojky, přeložky a areálová vedení)
  6. zpevněné plochy.

16. 4. 2024 byla vyhlášena veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavebních prací (opakované řízení).