Aktuality

9.1.2020

Hrazení poplatků

Poplatky za svoz odpadu a za psa lze uhradit hotově v podatelně městského úřadu nebo převodem na účet, a to nejpozději do 31. března 2020. Známky na popelnice zatím nejsou k dispozici, sledujte web města/MR.

Stránky