Výbory a komise

Finanční výbor

Kontrolní a revizní výbor

Kulturní komise

  • předsedkyně: Mgr. Soňa achová
  • členové: Mgr. Soňa Dekastello, MUDr. Eva Málková
  • kontakt: kultura@veltrusy.cz

Stavební komise

  • předseda: Ing. Vladimír Štulík
  • členové: Jan Bulín, Jan Fechtner

Výbory v předchozím volebním období