Sociální služby

Občané města Veltrusy mohou po dohodě využívat služby, které poskytuje Farní charita Neratovice, např.:

  • domácí pečovatelské
  • zdravotní
  • asistenční
  • a jiné

http://neratovice.charita.cz

Tzv. terénní sociální práci zajišťují v rámci ORP Kralupy pracovnice MěÚ Kralupy:

http://www.mestokralupy.cz/mesto/socialni-sluzby/terenni-socialni-prace/

V případě potřeby těchto typů služeb nás kontaktujte na:

e-mail: informace@veltrusy.cz
telefon: 317 070 291


Město mapuje v současné době zájem seniorů, lidí s postižením nebo zdravotními potížemi i dalších občanů o sociální služby, které by mohly v blízké době rozšířit nabídku služeb ve Veltrusích. 

Prosíme vás, abyste svými názory a připomínkami přispěli k příští podobě nabídky, která by mohla mnoha lidem ulehčit život nebo přispět v pozdním věku k tomu, aby mohli déle zůstat v domácím prostředí. Připomínáme, že sociální služby nejsou zdravotní pomocí a péčí. Dotazník najdete uvnitř Veltruských listů, na podatelně MěÚ (kde ho také vyplněný můžete odevzdat), nebo můžete vyplnit elektronickou verzi na internetu.

Předem děkujeme za všechny doručené dotazníky.