Bezpečné Veltrusy

Projekt "Bezpečné město"

MĚLNICKO – Dalším městem, které se na Mělnicku zapojilo do projektu Bezpečné město,  jsou Veltrusy.

Vedoucí Územního odboru policie Mělník plk. Ivan Žučenko podepsal ve čtvrtek 16. března 2017 na setkání se starosty teritoria Obvodního oddělení Lužec nad Vltavou se starostou města Veltrusy Mgr. Filipem Volákem   koordinační dohodu o vzájemné spolupráci.

Jejím podpisem se město Veltrusy zapojuje do projektu středočeské policie Bezpečné město, obec. Společným úkolem jak policie, tak města je vhodné koordinování sil a prostředků, metod a forem práce k ochraně veřejného pořádku a boji proti kriminalitě. Bezpečnost by však měla být záležitostí každého z nás.

Každý občan by si měl všímat co se děje v jeho okolí a svým chováním předcházet možným rizikům jak pro něho samotného, tak i pro jeho blízké. Nebýt lhostejný k protiprávnímu jednání těch, kterým dodržování zákonů a pravidel slušného chování dělá problémy. Město  společně s Policií ČR  pracuje na webových stránkách, kde bude společný projekt „Bezpečné Veltrusy“ prezentován. O jeho spuštění budou občané informováni. Na těchto stránkách budou prezentovány některé případy trestné činnosti, ale zejména prevence a rady jak předejít páchání trestné činnosti. Naším cílem je zejména zvýšení informovanosti veřejnosti, ale také poskytování a získávání podnětů a informací od občanů.

Co je projekt bezpečné město

Krajské ředitelství Policie České republiky je iniciátorem projektu „Bezpečné město nebo obec”, který je ve Středočeském kraji postupně zaváděn. V roce 2016 se do tohoto projektu v okrese Mělník zapojila města s rozšířenou působností, Mělník, Neratovice a Kralupy nad Vltavou. Hlavními partnery jsou vedení města, Policie ČR a Městská policie. Dalšími nepostradatelnými partnery jsou sociální odbor, úřad práce, probační a mediační služba a další subjekty působící v oblasti prevence.

Cílem projektu „Bezpečné město je zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a jeho návštěvníků a tím zvýšení a zlepšení kvality života. Tento projekt vznikl na základě mnohaletých zkušeností s bojem proti kriminalitě a dalším formám závadového jednání, z nichž vyplývá, že na jejich potírání se musejí podílet a spolupracovat všechny zainteresované subjekty. Nadále musí být mezi nimi prohlubována efektivní spolupráce, jejímž výsledkem by mělo být snížení kriminality a všech projevů protispolečenského jednání.

Projekt se na Mělnicku již rozšířil i do dalších měst a obcí jako jsou Hořín, Mšeno, Liběchov, Horní Počaply.