Hřbitov

Upozornění:

Dovolujeme si upozornit, že v průběhu roku 2018 bude probíhat obnova číselného označení hrobových míst.

V přední části hřbitova - před kaplí - budou čísla nahrazeny novými tabulkami s označením oddělení a číslem hrobového místa, u zdi budou nové tabulky s označením oddělení a číslem hrobového místa.

V zadní části hřbitova - za kaplí - budou stávající tabulky s číslem hrobového místa opraveny a chybějící tabulky doplněny. Oddělení A - urnové hroby budou mít nové tabulky s označením oddělení a číslem hrobového místa.

Kontaktní osoba: 

  • Martina Pražáková
  • Josef Mac

Tel. č. 315 781 143
e-mail: prazakova@veltrusy.cz

Provozní doba

Březen – říjen 7.00 – 20.00 hodin
Listopad – únor 8.00 – 17.00 hodin

Ve dnech svátků Velký pátek, Památka zesnulých a svátků vánočních se prodlužuje zavírací doba o dvě hodiny.

Poplatky z hrobů

Smlouva o nájmu hrobového místa se uzavírá na 10 let.

Cena je stanovena dle rozměru hrobu v m2.

Nájem 5,- Kč / m2 / rok 
Služby 25,- Kč / m2 / rok 
Celkem 30,- Kč / m2 / rok 

Ceník služeb:

Výkop hrobu k uložení rakve se zemřelým, včetně následného zasypání a prvotní úpravy hrobu 3.700,- Kč
Příplatek za ztíženou manipulaci se zeminou (mrazy, sucha) 1.000,- Kč
Hrob dětský 1.850,- Kč
Uložení urny do země nebo její vyjmutí za účasti pozůstalých 120,- Kč
Uložení urny do země nebo její vyjmutí bez účasti pozůstalých 60,- Kč

Zkrácený ceník, úplný k nahlédnutí na MěÚ Veltrusy.

 

 

Formuláře: