KORONAVIRUS - VELTRUSY

Covid report o počtu nakažených ve Veltrusích (Mobilní rozhlas)

Testovací centrum COVID-19 v Kralupech n. Vlt.

Stránka obsahuje pro přehlednost odkazy na aktuality, ve kterých najdete více informací k tématům týkajícím se přímo Veltrus v době koronavirové krize. Sledujte datum, postupně přidáváme aktualizace. Odkaz sem vede též přes "rychlou navigaci" v levé liště na hlavní stránce webu.

  1. lékařská péče
  2. roušky/dezinfekce
  3. preventivní opatření ve městě
  4. provoz městského úřadu
  5. pomoc seniorům
  6. pomoc před/školákům a jejich rodičům
  7. sběrné místo/odpady
  8. kulturní pozvánky

Lékařská péče

Roušky/dezinfekce​

Preventivní opatření ve městě

Provoz městského úřadu

Pomoc seniorům

Pomoc před/školákům a jejich rodičům

Sběrné místo/odpady

Kulturní pozvánky