Sociální služby

1. Pečovatelské služby pro občany Veltrus

  1. Spolupráce se Sociálními službami města Kralupy n. Vlt.
  2. Cílová skupina uživatelů
  3. Organizace terénní pečovatelské služby
  4. Smlouva o poskytování terénní pečovatelské služby
  5. Ceník služeb
  6. Kontakt

2. Zajištění obědů

3. Sociální poradna

1. Pečovatelské služby

Spolupráce se Sociálními službami města Kralupy n. Vlt.

V roce 2019 byla započata spolupráce s kralupským Domem s pečovatelskou službou (DSP), v jejímž rámci dojíždí do našeho města pravidelně sociální pracovnice.

Z rozpočtu města je hrazena mzda a cestovné pečovatelce, která je zaměstnankyní příspěvkové organizace Sociálních služeb města Kralup nad Vltavou. Klient (občan Veltrus) si přispívá na vybraný úkon – např. na osobní asistenci, pomoc s hygienou, chodem domácnosti, nákupem apod.

Zájemci o pečovatelské služby se mohou hlásit na níže uvedených kontaktech.

zpět na seznam

Cílová skupina uživatelů

Cílovou skupinou terénní pečovatelské služby jsou senioři ve věku od 65 let, kteří nejsou plně soběstační ze zdravotních důvodů, a osoby zdravotně tělesně postižené ve věku od 27 let do 64 let.

Terénní pečovatelská služba poskytuje pomoc seniorům a osobám se sníženou soběstačností žít nadále běžným způsobem života ve vlastních domácnostech. Terénní pracovnice nabízejí pomoc při úklidu domácnosti, pomoc s osobní hygienou, odvozem k lékaři, na úřad, ke kadeřníkovi a obstarají pochůzky (vyzvednutí léků, zaplacení složenky apod.). U každého klienta je individuální služba podle jeho potřeb.

zpět na seznam

Organizace terénní pečovatelské služby

Terénní pečovatelská služba je poskytována v bytech klientů ve městě. Je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy pečovatelkami ve všední dny v době od 7:30 do 18:30.  Každý klient si objednává  službu podle svých potřeb. Sociální pracovnice domluví návštěvy u klientů ve spádových obcích Kralup nad Vltavou.

zpět na seznam

Smlouva o poskytování terénní pečovatelské služby

Smlouvu o poskytování terénní pečovatelské služby uzavírá statutární zástupce příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou – ředitelka, nebo sociální pracovnice s klientem – uživatelem. Tato smlouva se uzavírá na základě žádosti (telefonické, osobní) s klientem, případně jeho rodinou (nutný souhlas klienta).

Terénní pečovatelská služba má vypracovanou svou metodiku, která je k nahlédnutí ve Standardech kvality sociálních služeb.  Terénní pečovatelská služba je placená služba. Platby za služby jsou podle ceníku. V případě provozování pečovatelské služby ve spádových obcích se k účtu za služby připočítává počet najetých kilometrů.

Vnitřní pravidla terénní pečovatelské služby jsou ke stažení v přílohách v dolní části stránky.

zpět na seznam

Ceník služeb

Navrhované ceny dle vyhl. 505/2006 Sb. ve znění vyhl. 340/2007 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Body a) až e) jsou stanoveny zákonem, fakultativní služby nabízí naše pečovatelská služba.

Kompletní ceník je ke stažení v přílohách v dolní části stránky.

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 100 Kč / hod
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 100 Kč / hod
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 100 Kč / hod
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 100 Kč / hod

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny 100 Kč / hod
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 100 Kč / hod
3. pomoc při použití WC 100 Kč / hod

c) pomoc při podání stravy:

1. podání jídla a pití (jídlo musí být připravené doma, pečovatelská služba ho ohřeje, dá na talíř a pomůže klientovi najíst se) 100  / hod

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. běžný úklid a údržba domácnosti  100 Kč / hod
2. umytí domácích spotřebičů (lednice, sporák apod.) 100 Kč / hod
3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónní úklid, nebo zprostředkování úklidové firmy – zprostředkování zdarma 130 Kč / hod
4. donáška vody 1 balení dovoz 15 Kč 15 Kč / úkon 
5. běžné nákupy do 5 kg 100 Kč / hod
6. pochůzka (vyřizování žádostí na úřadech, pošta, recepty u lékaře apod.) 100 Kč / hod
7. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti od 5 kg do 10 kg. Nad 10 kg připočtena doprava vozidlem.
115 Kč / kg
8. praní a žehlení ložního prádla v prádelně DPS 70 Kč / kg
9. praní a žehlení osobního prádla v prádelně DPS  70 Kč / kg

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení k lékaři a doprovázení zpět 100 Kč / hod
2. doprovázení do zaměstnání, na orgány veřejné moci a instituce poskytující služby a doprovázení zpět 100 Kč / hod

fakultativní služby:

1. doprovod na vycházky a kulturní akce  120 Kč / hod
2. zapůjčení jídlonosičů včetně přemývání v myčce v DPS 20 Kč / měsíc
3. zprostředkování pedikérky 10 Kč / úkon
4. svoz prádla do prádelny v DPS 30 Kč / úkon
5. převoz klienta na provedení osobní hygieny, k lékaři, na úřady 45 Kč / úkon
6. asistenční návštěva v domácnosti klienta  100 Kč / hod
7. kopírování materiálů uživatelů – černobíle oboustranná kopie – 1 list 2 Kč / úkon
8. telefonát v zájmu klienta ze služebního telefonu 20 Kč / úkon
9. dohled nad užíváním léků 20 Kč / den
10. doprava mimo Kralupy nad Vltavou (hradí město Veltrusy) 10 Kč / km
zpět na seznam

Kontakt

  • Petra Urbanová (ředitelka příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy n. Vlt.)
  • Nikola Formanová (asistentka starosty Veltrus)

zpět na seznam

2. Zajištění obědů

Obědy ze školní jídelny ZŠ Veltrusy - bez donášky

Jídelna při ZŠ Veltrusy nabízí občanům obědy za výhodnou cenu 58 Kč vč. DPH. Jedná se o celé menu s polévkou, hlavním jídlem a moučníkem nebo salátem. 

Oběd je potřeba osobně vyzvednout.

Bližší informace:

Obědy "Domácí dlabanec" s dovážkou domů

Pro dovoz obědů je možné využít firmu „Domácí dlabanec“ z Nelahozevsi – Lešan. Cena oběda i s obalem a dovážkou: 72 Kč, dietní jídla 90 Kč. Každý den možnost výběru ze 3 hlavních a 2 dietních jídel, polévka v ceně.

Další informace a objednávky:

zpět na seznam

3. Sociální poradna

Od června 2020 obnovuje město poradnu pro občany v oblasti sociální péče. Poradna je určena všem občanům, kteří se ocitli ve složité sociální situaci a nevědí si s ní rady. Zájemci během konzultace získají informace, které jim pomohou vyřešit všední i nevšední záležitosti, a bude jim doporučen další postup.

Poradna pomůže s žádostmi o dávky, o příspěvek na bydlení/děti/péči (o seniora nebo osobu blízkou), vyhledat potřebnou službu (lékařskou, pečovatelskou, úřad apod.). 

Kontakt:

Na poradnu se můžete obrátit osobně nebo e-mailem. Osobní schůzku lze sjednat u asistentky starosty na tel. 317 070 291 nebo e-mailem: poradenstviveltrusy@seznam.cz.

zpět na seznam