Sociální služby

1. Pečovatelské služby pro občany Veltrus

 1. Spolupráce se Sociálními službami města Kralupy n. Vlt.
 2. Cílová skupina uživatelů
 3. Organizace terénní pečovatelské služby
 4. Smlouva o poskytování terénní pečovatelské služby
 5. Ceník služeb
 6. Kontakt

2. Zajištění obědů

3. Sociální poradna

1. Pečovatelské služby

Spolupráce se Sociálními službami města Kralupy n. Vlt.

V roce 2019 byla započata spolupráce s kralupským Domem s pečovatelskou službou (DSP), v jejímž rámci dojíždí do našeho města pravidelně sociální pracovnice.

Z rozpočtu města je hrazena mzda a cestovné pečovatelce, která je zaměstnankyní příspěvkové organizace Sociálních služeb města Kralup nad Vltavou. Klient (občan Veltrus) si přispívá na vybraný úkon – např. na osobní asistenci, pomoc s hygienou, chodem domácnosti, nákupem apod.

Zájemci o pečovatelské služby se mohou hlásit na níže uvedených kontaktech.

zpět na seznam

Cílová skupina uživatelů

Cílovou skupinou terénní pečovatelské služby jsou senioři ve věku od 65 let, kteří nejsou plně soběstační ze zdravotních důvodů, a osoby zdravotně tělesně postižené ve věku od 27 let do 64 let.

Terénní pečovatelská služba poskytuje pomoc seniorům a osobám se sníženou soběstačností žít nadále běžným způsobem života ve vlastních domácnostech. Terénní pracovnice nabízejí pomoc při úklidu domácnosti, pomoc s osobní hygienou, odvozem k lékaři, na úřad, ke kadeřníkovi a obstarají pochůzky (vyzvednutí léků, zaplacení složenky apod.). U každého klienta je individuální služba podle jeho potřeb.

zpět na seznam

Organizace terénní pečovatelské služby

Terénní pečovatelská služba je poskytována v bytech klientů ve městě. Je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy pečovatelkami ve všední dny v době od 7:30 do 18:30.  Každý klient si objednává  službu podle svých potřeb. Sociální pracovnice domluví návštěvy u klientů ve spádových obcích Kralup nad Vltavou.

zpět na seznam

Smlouva o poskytování terénní pečovatelské služby

Smlouvu o poskytování terénní pečovatelské služby uzavírá statutární zástupce příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy nad Vltavou – ředitelka, nebo sociální pracovnice s klientem – uživatelem. Tato smlouva se uzavírá na základě žádosti (telefonické, osobní) s klientem, případně jeho rodinou (nutný souhlas klienta).

Terénní pečovatelská služba má vypracovanou svou metodiku, která je k nahlédnutí ve Standardech kvality sociálních služeb.  Terénní pečovatelská služba je placená služba. Platby za služby jsou podle ceníku. V případě provozování pečovatelské služby ve spádových obcích se k účtu za služby připočítává počet najetých kilometrů.

Vnitřní pravidla terénní pečovatelské služby jsou ke stažení v přílohách v dolní části stránky.

zpět na seznam

Ceník služeb

Aktuální ceník služeb je k nalezení na webu Sociálních služeb města Veltrusy.

zpět na seznam

Kontakt

 • Petra Urbanová (ředitelka příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy n. Vlt.)
 • Nikola Formanová (asistentka starosty Veltrus)

zpět na seznam

2. Zajištění obědů

Obědy ze školní jídelny ZŠ Veltrusy - bez donášky

Jídelna při ZŠ Veltrusy nabízí občanům obědy za výhodnou cenu 58 Kč vč. DPH. Jedná se o celé menu s polévkou, hlavním jídlem a moučníkem nebo salátem. 

Oběd je potřeba osobně vyzvednout.

Bližší informace:

Obědy "Domácí dlabanec" s dovážkou domů

Pro dovoz obědů je možné využít firmu „Domácí dlabanec“ z Nelahozevsi – Lešan. Cena oběda i s obalem a dovážkou: 72 Kč, dietní jídla 90 Kč. Každý den možnost výběru ze 3 hlavních a 2 dietních jídel, polévka v ceně.

Další informace a objednávky:

zpět na seznam

3. Sociální poradna

 • sociální a právní poradenství v nepříznivých životních situacích (problematika zdraví, bydlení, finance, rodinné a výchovné problémy, domácí násilí, závislosti, žádosti o příspěvky)
 • zprostředkování kontaktů na navazující organizace nebo odborníky
 • setkání na základě individuální dohody terénní formou v komunitním centru ve Veltrusích nebo v kanceláři v Riegrově ul. 173/4 v Kralupech
 • služby jsou poskytovány zdarma

Kontakt:

zpět na seznam