Stavební úřad

Kontakt

Vedoucí stavebního úřadu: Ing. Josef Košťál

Vyřizování žádostí pro katastrální území: Veltrusy, Všestudy, Dušníky nad Vltavou, Hostín U Vojkovic

 • tel.: 315 781 177
 • e-mail: kostal@veltrusy.cz
 • úřední hodiny: Pondělí a středa - 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:30
  (ostatní dny po telefonické dohodě, případně na e-mailové adrese)
  Poslední klient bude vyřízen 15 minut před ukončením úřední doby
 • Adresa: Městský úřad Veltrusy, odbor výstavby, Palackého 9, 277 46

Referentka: Martina Hofmanová

Vyřizování žádostí pro katastrální území: Vojkovice u Kralup nad Vltavou, Křivousy, Bukol, Zlosyň

 • tel.: 317 070 292
 • e-mail: hofmanova@veltrusy.cz
 • úřední hodiny: Pondělí a středa - 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:30
  (ostatní dny po telefonické dohodě, případně na e-mailové adrese)
  Poslední klient bude vyřízen 15 minut před ukončením úřední doby
 • Adresa: Městský úřad Veltrusy, odbor výstavby, Palackého 9, 277 46

Co vás čeká během stavby

Formuláře

Žádost o výdání a rozhodnutí o umístění stavby
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
Žádost o územní souhlas
Ohlášení stavby
Žádost o stavební povolení
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
Oznámení o užívání stavby
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost o povolení předčasného užívání stavby
Oznámení změny v užívání stavby
Ohlášení odstranění
Prohlášení o odborném vedení a provádění stavby
Prohlášení o stavebním dozoru nad prováděním stavby
Žádost o vyjímku z obecných požadavků

                        

Územní plán města Veltrusy:

 • textová část
 • výkresová část