Lékařský dům

Zateplení a IRC regulace v lékařském domě ve městě Veltrusy

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního program Životní prostředí. Předmětem podpory je zateplení a IRC regulace v lékařském domě. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

  • Celkové způsobilé výdaje: 5.008.268 Kč
  • Dotace EU: 2.504.134 (50 %)
  • Příspěvek příjemce podpory: 2.504.134 (50 %)

Datum zahájení realizace projektu: 3. 9. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 31. 7. 2021

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Město Veltrusy