Flérování

14. 8. 2020, 10:35 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Rafinérie Kralupy
 • Místo události: Provoz 3
 • Zařízení: 4501 pokní hořák
 • Důvodem je: Vysoká produkce topného plynu
 • Doba trvání události: 8 hodin
 • Jiná sdělení: Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku

6. 8. 2020, 20:33 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: 2512 výrobna I
 • Místo události: 2512 katalytický reforming
 • Zařízení: G2 kompresor
 • Příčina události: výpadek G2
 • Doba trvání události: 30 minut

6. 8. 2020, 9:00 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Rafinérie Kralupy/Synthos
 • Místo události: 4501
 • Zařízení: Fléra
 • Důvodem je: Dočasné napojení odplynu ze Synthos Kralupy na fléru rafinérie
 • Doba trvání události: 2 dny
 • Jiná sdělení: Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku

14. 7. 2020, 21:00 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Rafinérie Kralupy - Provoz 1
 • Místo události: Destilace ropy PS2511
 • Zařízení: 2511-H01/2
 • Popis události: Pec 2511-H01/2 odstavena kvůli plánované opravě regulačního ventilu na přívodu topného plynu do pece. Současně s tím musel být ponížen nástřik ropy na PS2511 i na navazující jednotky.
 • Příčina události: Závada na regulačním ventilu 2511F004B
 • Doba trvání události: 24 hodin

13. 7. 2020, 14:24 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Výrobní jednotky
 • Místo události: 2517
 • Zařízení: pec H01
 • Popis události: Dne 13.7 v 02:20 výpadek pece H01, v 03:00 najeta zpět. V 5:20 jednotka na provozních parametrech.
 • Příčina události: Výkyv provozních parametrů
 • Doba trvání události: 3 hodiny

26. 6. 2020, 10:01 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: výrobní jednotky ACHVK
 • Místo události: polní hořák 4501
 • Zařízení: polní hořák 4501
 • Důvodem je: řízené spalování přebytků topného plynu 
 • Doba trvání události: do 29.06. 2020
 • Jiná sdělení: Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

25. 6. 2020, 12:20 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Výrobní jednotky
 • Místo události: 4501
 • Zařízení: polní hořák
 • Důvodem je: Fa Tamero snížila odběr vyráběného rafinérského topného plynu.
 • Doba trvání události: 2 dny (Předpokládána doba je pouze odhad - fa Tamero není schopná poskytnout upřesňující informace)
 • Jiná sdělení: Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

24. 6. 2020, 07:20 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Výrobní jednotky
 • Místo události: 4501
 • Zařízení: polní hořák
 • Důvodem je: Fa Tamero snížila odběr vyráběného rafinérského topného plynu.
 • Doba trvání události: 7 hodin
 • Jiná sdělení: Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

23. 6. 2020, 08:54 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: výrobna 2
 • Místo události: PS3630 VRU regenerace par benzínu
 • Zařízení: VRU C2 vývěva
 • Popis události: plánovaná oprava vývěvy, odstavení jednotky na jeden den
 • Příčina události: plánovaná oprava
 • Doba trvání události: 24 hodin

20. 6. 2020, 10:30 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: bl.25 výrobna 1
 • Místo události: 2512,13,14
 • Zařízení: pece H1, H2
 • Popis události: výpadek elektřiny od dodavatele TAMERO, následně nestandardní spalovací podmínky pecí
 • Příčina události: porucha trafostanice dodavatele
 • Doba trvání události: 5 hodin

3. 6. 2020, 12:50 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: výrobna I
 • Místo události: 2512 katalytický reforming
 • Zařízení: pec H3
 • Popis události: po výpadku jednotky došlo k nestandardnímu spalování topného plynu v peci H3. Kvalita spalin krátkodobě byla mimo parametry
 • Příčina události: výpadek jednotky
 • Doba trvání události: 30 min

7. 5. 2020, 9:00 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: výrobní jednotky
 • Místo události: 4501
 • Zařízení: polní hořák- fléra
 • Důvodem je: spalování přebytků topného plynu během odstávky Synthosu na fléře rafinerie
 • Doba trvání události: po dobu odstávky Synthos
 • Jiná sdělení: Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

1. 5. 2020, 9:00 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Rafinérie Kralupy - Provoz 1
 • Místo události: 2517 - jednotka výroby síry
 • Zařízení: Sulfreen - 2517-UZ282
 • Popis události: Odstavení jednotky Sulfreen kvůli přípravě na opravu a následné opravě nepohyblivého ventilu 2517-UZ282.
 • Příčina události: Porucha ventilu 2517-UZ282
 • Doba trvání události: do 06.05.2020

23. 4. 2020, 16:08 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: výrobní jednotky ACHVK
 • Místo události: 4501 polní hořák
 • Důvodem je: plánovaná odstávka výrobních jednotek v ACHV Kralupy - přebytek topného plynu
 • Doba trvání události: do 27.04. 2020
 • Jiná sdělení: Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku

22. 4. 2020, 10:00 - Událost s vlivem na ovzduší v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Rafinerie Kralupy, Provoz 1
 • Místo události: 2517 - jednotka výroby síry
 • Zařízení:2517-T05
 • Popis události: Bylo zahájeno najíždění jednotky výroby síry po opravě čerpadla 2517-P06. V průběhu najíždění objeveny netěsnosti na topných hadech v jímce 2517-T05, které brání dalšímu najetí. Je řešeno instalací provizorního topení.
 • Důvodem je: Odstavení jednotky výroby síry kvůli závažným parním netěsnostem.
 • Příčina údálosti: Netěsnost na topných hadech.
 • Doba trvání události: 24 hodin do opravy a znovunajetí
 • Jiná sdělení: Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku

21. 4. 2020, 10:00 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Rafinerie Kralupy, Provoz 1
 • Místo události: 2517 - jednotka výroby síry
 • Zařízení:2517-P06
 • Popis události: Po odstávce se nedaří najet přečerpávání síry ze skladovací jímky T05 do T03. Jímka T05 je plná a další provoz jednotky by znamenal únik síry mimo jímku.
 • Příčina údálosti: Závada na čerpadle P06 - zatuhlá síra v čerpadle
 • Doba trvání události: 24 hodin do opravy a znovunajetí
 • Jiná sdělení: Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku

17. 4. 2020, 10:35 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 335 713 041
 • Původce - výrobna: Butadien Kralupy, a. s.
 • Zařízení: polní hořák
 • Popis události: Dne 17. 4. 2020 dojde k odstavení výrobní jednotky Butadien II společnosti Butadien Kralupy a.s.
  Toto odstavení bude provázeno zvýšením využitím fléry ve dnech 17. až 19. 4. 2020
 • Doba trvání události: K najetí zpět do výroby by mělo dojít dne 29. 5. 2020. 

11. 4. 2020, 11:23 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Rafinerie Kralupy, Provoz 1 a 3
 • Místo události: blok 15, 25 a 24
 • Důvodem je: Najíždění rafinérie po technologické odstávce. Najížděno rafinérie bylo znovu o několik dnů posunuto. Dochází tedy i k posunu termínu očekávaného flérování.
 • Doba trvání události: do 17.4.
 • Jiná sdělení: Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

30. 3. 2020, 9:41 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Rafinerie Kralupy, Provoz 1 a 3
 • Místo události: blok 15, 25 a 24
 • Důvodem je: Najíždění rafinérie po technologické odstávce. Najížděno rafinérie je z důvodu aktuální situace na trhu s palivy odloženo, z původně plánovaného termínu 23.3. na 3.4.
 • Příčina události: Regeneraci reformingu a výměna katalyzátoru na PS2514
 • Doba trvání události: 3. 4. - 12. 4.
 • Jiná sdělení: Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

12. 3. 2020, 15:52 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Rafinerie Kralupy, Provoz 1 a 3
 • Místo události: blok 15, 25 a 24 
 • Důvodem je: Plánované odstavení rafinérie, tedy destilace ropy PS2511 a navazujících výrobních jednotek, včetně FCC. Odstavení, inertizace zařízení a následně najíždění bude spojeno s občasným flérováním.
  Použití fléry předpokládáno od dnešního večera. Odstavení destilace ropy a FCC je plánován na 13.3. 0:00
  Výroba začne postupně najíždět od 23.3.
 • Doba trvání události: 12. 3. - 1. 4.
 • Jiná sdělení: Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

11. 3. 2020, 9:00 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Rafinerie Kralupy, Provoz 1 a 3
 • Místo události: blok 15, 25 a 24 
 • Popis události: Plánované odstavení rafinérie, tedy destilace ropy PS2511 a navazujících výrobních jednotek, včetně FCC. Sjíždění začíná dnes v 9:00 odstavením jednotky Sulfreen, pokračuje odstavením PS1530 a PS2451 dnes 11. 3. o půlnoci a bude pokračovat sjížděním ostatních jednotek během zítřejší noci. Stop destilace ropy a FCC je plánován na 13. 3., 0:00 hod. Výroba začne postupně najíždět od 23. 3.
 • Příčina události: Regeneraci reformingu a výměna katalyzátoru na PS2514
 • Doba trvání události: 11. 3. - 1. 4. 2020

20. 2. 2020, 13:41 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Rafinerie Kralupy, Unipetrol RPA
 • Místo události: FCC
 • Zařízení: 2417
 • Popis události: Čištění zařízení
 • Příčina události: zanesené / ucpané zařízení
 • Doba trvání události: 24 hodin

19. 2. 2020, 23:00 - Flérování v rafinérii Kralupy 

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: P III
 • Místo události: bl. 24
 • Zařízení: polní hořák
 • Důvodem je: Najíždění jednotky po výpadku
 • Doba trvání události: 12 hodin
 • Jiná sdělení: Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

22. 1. 2020, 6:06 - Flérování v rafinérii Kralupy 

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Rafinerie Kralupy
 • Místo události: polní hořák 4501
 • Zařízení: kompresor 2516
 • Důvodem je: plánovaná oprava kompresoru G1/2 2516
 • Doba trvání události: od 6:00 hod 22.1.2020 - do 6:00 hod. 23.01.2020
 • Jiná sdělení: Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

15. 12. 2019, 22:00 - Flérování v rafinérii Kralupy 

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Unipetrol RPA - Rafinérie Kralupy - Provoz 1
 • Místo události: 2530 - komín; 2534 - Předehřev vzduchu
 • Zařízení: 2534-EA01
 • Popis události: Překračování emisního limitu CO na pravém kouřovodu.
 • Příčina události: V neděli došlo ke snížení nástřiku na destilaci ropy na minimální nástřik kvůli plánovanému čištění předehřevu vzduchu (výměník 2534-EA01) a údržbě dmychadel 2534-L01 a L02. Po snížení nástřiku na destilaci ropy a na následné jednotky jsou procesní pece provozovány v nestandartních podmínkách (nízký tlak topného plynu, vysoký tah, vysoký obsah kyslíku) a důsledkem jsou vyšší emise CO z pecí pravého kouřovodu.
 • Doba trvání události: do 18.12. 2019, 24:00

25. 11. 2019, 9:55 - Flérování v rafinérii Kralupy 

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Rafinerie Kralupy
 • Místo události: Polní hořák 4501
 • Zařízení: 2516 kompresory G1
 • Důvodem je: Kvůli odstavení kompresorů 2516-G01/1,2 z důvodu poškozených základů kompresorů dochází k flérování cca 2 t/h nízkotlakých plynů. Probíhá oprava poškozených základů - oprava vyžaduje delší dobu, kvůli nutnosti vyzrání betonu.
 • Doba trvání události: Trvá do 2.12.2019
 • Jiná sdělení: Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

6. 11. 2019, 9:00 - Havarijní cvičení - Havárie s vlivem na ovzduší v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: FCC
 • Místo události: PS 2420
 • Zařízení: T01- Přírubový spoj
 • Látka: směs uhlovodíků s velkým obsahem sirovodíku
 • Obsah H2S: ANO
 • Příčina úniku: Netěsnost na přírubě
 • Asistence HZS: ANO
 • Popis prací: minimalizace produkce těchto plynů ve výrobnách. Práce na opravě
 • Doba trvání události: cca 1 h
 • Přijatá opatření: asistence HZS, vodní clona, probíhají práce na opravě příruby
 • Jiná sdělení: POZOR -HAVARIJNÍ CVIČENÍ
 • Oznámeno na KÚ (257 280 900): Ne 

4. 11. 2019, 9:48 - Flérování v rafinérii Kralupy 

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Rafinerie Kralupy - Provoz 1
 • Místo události: PS 2516
 • Zařízení: 2516-G01/1,2
 • Důvodem je: Kvůli odstavení kompresorů 2516-G01/1,2 z důvodu poškozených základů kompresorů dochází k flérování cca 2 t/h nízkotlakých plynů. Probíhá oprava poškozených základů - oprava vyžaduje delší dobu, kvůli nutnosti vyzrání betonu.
 • Doba trvání události: Zprovoznění kompresoru se očekává do 25.11.2019

29. 10. 2019, 9:36 - Flérování v rafinérii Kralupy 

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Rafinerie Kralupy
 • Místo události: 2517 pec H2
 • Zařízení: 2530 kouřovod
 • Popis události: krátkodobé překročení limitů CO v pravém kouřovodu 
 • Důvodem je: výkyv na složení TP při odstavení kompresoru G2 2514
 • Doba trvání události: 29. 10. 2019, od 13 do 17 hod.

21. 10. 2019, 9:23 - Flérování v rafinérii Kralupy 

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Rafinerie Kralupy
 • Místo události: Provoz 1
 • Zařízení: kompresor 2516 G1/1 
 • Důvodem je: Odstavení kompresoru z důvodu opravy
 • Doba trvání události: 14 dní
 • Jiná sdělení: Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

4. 10. 2019, 10:54 - Flérování v rafinérii Kralupy 

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: 2516 odsíření plynů
 • Místo události: 2516 kompresory
 • Zařízení: kompresor G1/1- odlučovač
 • Důvodem je: výpadek kompresoru, krátkodobé flérování 7:30-8:00
 • Doba trvání události: 30 min
 • Jiná sdělení: Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

16. 7. 2019, 8:46 - Flérování v rafinérii Kralupy 

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Unipetrol RPA, Rafinerie Kralupy
 • Místo události: PS 2517 Jednotka výroby síry
 • Zařízení: 2517-H02 - koncová pec
 • Popis události: 15.7. v 0:00 došlo k výpadku jednotky výroby síry kvůli poruše dmychadla 2517-G01/1. Nedaří se uvést jednotku zpět do provozu kvůli poruše hořáku na incinerátoru 2517-H02. H2S je flérován na polním hořáku 4501. Provoz jednotky výroby síry není bez 2517-H02 možný.
 • Důvodem je: Porucha hořáku 2517-H02
 • Doba trvání události: předp. dalších 24 hodin

15. 7. 2019, 7:05 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Rafinerie Kralupy - 2414
 • Místo události: 4501
 • Zařízení: polní hořák
 • Důvodem je: Závada na výrobní jednotce 2517
 • Doba trvání události: 12 hodin
 • Jiná sdělení: Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

15. 7. 2019, 00:10 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Rafinerie Kralupy - 2414
 • Místo události: 4501
 • Zařízení: polní hořák
 • Popis události: Spalování procesních plynů na polním hořáku
 • Důvodem je: Závada na výrobní jednotce 2517
 • Doba trvání události: 24 hodin
 • Jiná sdělení: Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

10. 7. 2019, 11:00 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Rafinerie Kralupy
 • Místo události: 4501
 • Zařízení: výrobní jednotky
 • Důvodem je: Vlivem nižšího odběru topného plynu na Tamero dochází k řízenému spalování přebytků topného plynu na polním hořáku
 • Doba trvání události: 6 hodin
 • Jiná sdělení: Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

17. 6. 2019, 08:26 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Rafinerie Kralupy - Provoz 1
 • Místo události: PS2514 Hydrogenace plynového oleje
 • Zařízení: reaktory 2514-R01 a R02
 • Popis události: Plánované odstavení jednotky 2514 pro výměnu katalyzátoru. V důsledku odstavení klíčové rafinérské jednotky je zbytek rafinérie v provozu na minimální nástřik. Pece na PS2511 a 2512 nejsou provozovány při optimálních parametrech.
 • Důvodem je: Konec životnosti katalyzátoru
 • Doba trvání události: předpokládané najíždění 2514 do provozu 26.-27.6.

13. 6. 2019, 19:00 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Rafinerie Kralupy
 • Místo události: Provoz 1
 • Zařízení: 2514
 • Důvodem je: V rámci plánované odstávky jednotky 2514 bude docházet k šaržovitému zahoření polního hořáku
  Doba trvání události: 36 hodin
 • Jiná sdělení: Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

12. 6. 2019, 11:47 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Rafinerie Kralupy
 • Místo události: 4501
 • Zařízení: Výrobní jednotky
 • Důvodem je: Vlivem horkých dnů dochází k řízenému spalování přebytků topného plynu na polním hořáku
 • Doba trvání události:
 • Jiná sdělení: Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

6. 3. 2019, 11:07 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: P1
 • Místo události: 2414
 • Zařízení: polní hořák
 • Důvod: Krátkodobé odstavení jednotky - výměna hořáku
 • Doba trvání události: 3 hodiny

26. 2. 2019, 12:43 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: Rafinerie Kralupy
 • Zařízení: výrobní jednotky
 • Důvod: najíždění výrobních jednotek do provozu po odstávce - odpouštění přebytku topného plynu
 • Doba trvání události: 26. 2. - 27. 2.

18. 1. 2019, 9:29 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Původce - výrobna: P I
 • Místo události: 1530
 • Zařízení: kolona C01
 • Důvod: Plánovaná oprava zařízení
 • Doba trvání události: 3 hodiny

17. 1. 2019 - Událost s vlivem na ovzduší v rafinérii Kralupy - UNIPETROL RPA, s.r.o. - RAFINÉRIE, odštěpný závod

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Datum čas události: 17.1.2019 08:35
 • Původce - výrobna: VRU 3630 regenerace par
 • Místo události: 3630 C1
 • Zařízení: vývěva C1
 • Popis události: plánované odstavení a zaslepení vývěvy zamezí cca 1 hodinu chod jednotky, plyny nebudou unikat, budou kumulovány v zařízení
 • Příčina události: porucha vývěvy
 • Doba trvání události: 1 hod

9. 1. 2019 - Flérování v areálu SYNTHOS Kralupy a. s. 

 • telefon na směnového manažera: 315 713 041, mobil: 736 506 779
 • popis události: dne 9.1. 2019 bude zahájen nástřik na novou technologii Destilace butadienu. Protože se jedná se o zcela nový provoz, nelze vyloučit v rámci najíždění a zkušebního provozu občasné zvýšení flérování. Ustálení provozu předpokládáme během několika dní. Při jakékoliv další změně bychom opětovně informovali.

11. 10. 2018, 7:16 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • Datum čas použití fléry: 11. 10. 2018 07:16
 • Původce - výrobna: výrobní jednotky
 • Místo události: 4501
 • Zařízení: polní hořák
 • Důvod: řízeně spalované přebytky topného plynu - plánované navyšování výroby
 • Doba trvání události: 11. 10. - 15. 10.

1. 10. 2018, 12:29 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • Datum čas použití fléry: 1.10.2018 12:29
 • Původce - výrobna: Výrobní jednotky
 • Místo události: 4501
 • Zařízení: polní hořák
 • Důvod: trvání plánované odstávky - řízené spalování přebytku topného plynu
 • Doba trvání události: 1.10. - 8.10. 2018

1. 10. 2018 - Flérování v areálu SYNTHOS Kralupy a. s. 

 • místo události: výrobna butadienu II
 • zařízení: polní hořák
 • stručný popis události: Dne 1. 10. 2018 dojde k najíždění výrobní jednotky Butadien II společnosti Butadien Kralupy a. s. Toto najíždění bude provázeno zvýšením využitím fléry ve dnech 1. a 2. 10. Využití fléry bude nahlášeno správci před započetím.
 • kontakt na dispečink: 315 713 041,  mobil: 736 506 851

3. 8. 2018, 9:56 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • te​lefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • původce - výrobna Rafinerie Kralupy
 • místo události: výrobní a skladovací provozy
 • zařízení: polní hořák - 4501
 • důvod: extrémně vysoké teploty ovzduší
 • doba trvání události: průběžně, po dobu vysokých teplot - celý srpen 2018
 • Jiná sdělení: Během odpoledních vysokých teplot vzduchu dochází k řízenému odpouštění a následnému spalování přebytků topného plynu na polním hořáku 4501. Děje se to v tak malém množství aby nenarušilo kvalitu ovzduší v okolní regionu

Vyjádření vedoucího odboru externí komunikace k flérování v upynulých dnech:

V těchto dnech, kdy vládnou vysoké teploty, dochází k občasnému neplánovanému použití polního hořáku (fakle, fléra) z důvodu bezpečného odstranění přebytečných plynů z rafinérie. Tato situace, která je dokladem bezpečného provozu rafinérie, nemá charakter mimořádné události a doprovodné zvukové či světelné efekty svým rozsahem nevybočují z běžného provozu rafinérie. Více o principu používání polního hořáku a jeho minimálním dopadu na životní prostředí naleznete zde: http://www.eckralupy.cz/ovzdusi.php?page=flerovani

2. 8. 2018, 10:04 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • původce - výrobna Rafinerie Kralupy
 • místo události: 25-25
 • zařízení: tlakové nádoby
 • důvod: z důvodu extrémních venkovních teplot je v odpoledních hodinách možnost zvýšeného flérování
 • doba trvání události: 2 hod.

29. 7. 2018, 13:57 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • původce - výrobna Rafinerie Kralupy
 • místo události: 1530
 • zařízení: 4501 polní hořák
 • důvod: plánované odstavení jednotky 1530, inertizace zařízení
 • doba trvání události: 29. a 30. 7. 2018

28. 7. 2018, 16:54 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • původce - výrobna Rafinerie Kralupy
 • místo události: 4501
 • zařízení: polní hořák
 • důvod: řízené spalování přebytku topného plynu na polním hořáku
 • doba trvání události: 28. 7. 2018 9:00-22:00

19. 7. 2018, 13:06 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • původce - výrobna FCC
 • místo události: 2412 - dělení krakových plynů
 • zařízení: pojišťovací ventil P4
 • důvod: Porucha pojistného ventilu
 • doba trvání události: 15 min
 • Jiná sdělení: V důsledku zvýšeného flérování došlo k vznícení suché trávy v okolí fléry- zasahuje HZS

16. 7. 2018, 13:40 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • původce - výrobna 2517
 • místo události: Provoz 1
 • zařízení: 4501-Z01 - polní hořák
 • důvod: Porucha zařízení provozního souboru 2517
 • doba trvání události: 8 hod

4. 6. 2018, 14:15 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437 
 • původce - výrobna: Provoz 1
 • místo události: 2516
 • zařízení: 4501-Z01 - polní hořák
 • důvod: Krátkodobé odstavení kompresoru plynů do jednotky 2516 z důvodu údržby
 • doba trvání události: 1 hod

4. 6. 2018, 11:11 - Událost s vlivem na ovzduší v rafinérii Kralupy

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • původce - výrobna: Rafinéri Kralupy
 • místo události: Provoz 1 + Provoz 3
 • zařízení: 4501-Z01 - polní hořák
 • důvod: Najetí rafinerie Kralupy

4. 6. 2018, 10:49 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • původce - výrobna: Rafinéri Kralupy
 • místo události: Provoz 1 + Provoz 3
 • zařízení: 4501-Z01 - polní hořák
 • důvod: Od 1.6. je provoz rafinerie Kralupy na parametrech a flérování v "najížděcím režimu" bylo ukončeno.

29. 5. 2018, 16:36 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • původce - výrobna: 2516 odsíření plynů
 • místo události: nádrž T010-
 • důvod: najíždění technologie - viz 25. 5. 2018 
 • doba trvání události: do 30. 5. 2018

25. 5. 2018, 16:45 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437 
 • původce - výrobna: Rafinerie Kralupy
 • místo události: polní hořák - fléra
 • důvod: prodloužení oznámení o použití fléry do 28. 5. 2018 kvůli stabilizaci technologie provozu při najíždění po plánované odstávce 
 • doba trvání události: do 28. 5. 2018

22. 5. 2018, 11:31 - Událost s vlivem na ovzduší v rafinérii Kralupy

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • původce - výrobna: Rafinerie Kralupy
 • zařízení: Provozní soubory
 • důvod: postupná stabilizace výrobních jednotek 
 • doba trvání události: do 25. 5. 2018

21. 5. 2018, 13:09 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437 
 • původce - výrobna: Rafinerie Kralupy
 • zařízení: Výrobní jednotky
 • důvod: najíždění výrobních jednotek po zarážce
 • doba trvání události: do 25. 5. 2018

9. 5. 2018, 10:43 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • původce - výrobna: Rafinerie Kralupy
 • zařízení: Výrobní jednotky bloků 24 + 25
 • důvod: plánované postupné najíždění výrobních jednotek do provozu po plánované odstávce
 • doba trvání události: do 16. 5. 2018

9. 5. 2018, 10:37 - Událost s vlivem na ovzduší v rafinérii Kralupy

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437 
 • původce - výrobna: Rafinerie Kralupy
 • zařízení: Blok 25 + Blok 24
 • důvod: plánované ukončení zarážkových prací

19. 3. 2018, 11:32 - Hlášení o použití fléry Rafinerie Kralupy

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • místo události: výrobní jednotky
 • důvod: odstavování provozu do dlouhodobé odstávky - od 8.00 hod 20. 3. 2018
 • doba trvání události: 20. 3. - 26. 3. 2018

5. 3. 2018, 11:00 - Hlášení o použití fléry

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • původce - výrobna: 2515 dělení plynů
 • důvod: přírubová netěsnost, přetěsnění
 • doba trvání události: 8 hod

3. 3. 2018, 14:15 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • autor: Antonín Šulc, směnový manažer
 • původce - výrobna: Provoz 1 
 • místo události: 2515
 • zařízení: C1
 • důvod: havarijní odstavení 2515-C1
 • doba trvání události: 4-6 hod

2. 2. 2018, 12:00 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • datum čas události: 2.2.2018 12:00
 • původce - výrobna: Provoz I - 2514
 • místo události: 2514
 • zařízení: pece
 • popis události: najíždění jednotky 2514 po plánované opravě
 • příčina události: oprava zařízení
 • doba trvání události: 24 hod.
 • jiná sdělení: možné mírné překročení emisních limitů

2. 2. 2018, 01:00 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • datum čas použití fléry: 2. 2. 2018 01:00
 • původce - výrobna: Provoz I - 2514
 • místo události: 2514
 • zařízení: vysokotlaké potrubí
 • důvod: plánované odstavení jednotky 2514 do opravy, odtlakování jednotky do flérového systému
 • doba trvání události: 24 hod

31. 1. 2018 - Hlášení o použití fléry v České rafinérské

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • datum čas použití fléry: 31.1.2018 12:22
 • původce - výrobna: FCC - 2412
 • místo události: PS 2412
 • zařízení: C04 - T05, C05 - T06
 • důvodem je selhání hladiny debutanizéru C04 - LICA 016 - následné přetlakování kolon C04 / C05
 • doba trvání události: flérování v součtu cca 18 min

29. 1. 2018 - Hlášení o použití fléry v České rafinérské

 • telefon na směnového manažera: 315 71 3437
 • datum a čas použití fléry: 29. 1. 2018 08:30
 • původce - výrobna: Bl.25
 • místo události: fléra rafinérie 4501-Fl 1
 • zařízení: pece (2511, 2512)
 • při výpadku a zpětném najíždění pecí na výše uvedených jednotkách došlo ke krátkodobému překročení emisních limitů spalin
 • doba trvání události: 3

24. 1. 2018, 20:00 - Hláše​ní o použití fléry v České rafinérské

 • telefon na směnového manažera: 315 713 437
 • Původce - výrobna: 2414 - aminová vypírka
 • Zařízení: 2414-CW01
 • Důvod: Odstavení jednotky 2414 z důvodu nutné opravy zkratovaného svazku 2414-CW01
 • Doba trvání události: 36 hodin

19. 1. 2017, 11:00 - Hláše​ní o použití fléry v České rafinérské

 • telefon na směnového manažera: 315 71 3437
 • Datum čas použití fléry: 18. 1. 2018, 11:00
 • Doba trvání události: 5 hodin
 • Původce - výrobna: 239c - výrobna MTBE
 • Místo události: 239c - výrobna MTBE
 • Zařízení: 239c - výrobna MTBE
 • Důvodem je: Porucha ventilátorů chladicích věží výrobní jednotky MTBE

19. 12. 2017, 00:48 - Hláše​ní o použití fléry v České rafinérské 

 • telefon na směnového manažera: 315 71 3437
 • Datum čas použití fléry: 19.12.2017 00:48
 • Doba trvání události: 19.-22.12. 2017
 • Původce - výrobna: Rafinerie Kralupy
 • Místo události: 2515
 • Zařízení: kolona C1
 • Důvodem je: plánovaná odstavení kolony C1 do opravy

12. prosinec 2017, 08:54 - Hláše​ní o použití fléry v České rafinérské 

 • Telefon na směnového manažera: 315 71 3437
 • Datum čas události: 12.12.2017 08:54
 • Původce - výrobna: 2513,2514
 • Místo události: jednotky hydrogenací petroleje a plyn. oleje
 • Popis události: po odstavení jednotek 4.12.( viz hlášení) bylo během 9.12 zařízení uvedeno do chodu a 11.12. všechny parametry v pořádku
 • Příčina události: netěsnost zařízení

4. prosinec 2017

Havárie s vlivem na ovzduší v rafinérii Kralupy - UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE, odštěpný závod

Hlášení úniku látky poškozující životní prostředí - havárie na ovzduší

 • Datum čas úniku: 4.12.2017 22:58
 • Původce - výrobna: 2514
 • Místo úniku: P1/2 2514
 • Zařízení: nástřikové čerpadlo
 • Látka: plynový olej
 • Obsah H2S: Ne
 • Telefon na směnového manažera: 315 71 3437
 • Příčina úniku: netěsnost na přírubě
 • Asistence HZS: Ano
 • Popis prací: dne 4.12 22:58 došlo k úniku plynového oleje ze sací příruby čerpadla P1/2 a jeho následnému zahoření. Ihned byly provedeny kroky spějící k uhašení požáru, odstavení jednotky 2514 do bezpečného stavu. Na tomto spolupracoval provoz a HZS Synthos.
 • Doba trvání úniku: 1 hodina
 • Přijatá opatření: Jednotka odstavena, na ostatních jednotkách upraven technologický režim dle potřeb zajištění výroby.
 • Jiná sdělení: Následky mimořádné události nepřesáhly okolí výrobní jednotky 2514.
 • Oznámeno na KÚ (257 280 900): Ne

7. listopad 2017

UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE, odštěpný závod

 • Datum čas použití fléry: 7.11.2017 13:47
 • Doba trvání události: 24 hod
 • Důvodem je: zanešená kolona 2414 - C01, V souladu s provozním řádem bude probíhat příprava jednotky na technologický proplach kolony 2414 -C01 na jednotce odsíření plynů z FCC
 • Původce - výrobna: 2414 - aminová vypírka 
 • Místo události: 2414 - aminovaná vypírka
 • Zařízení 2414 C01

Kontakt:

 • Vedoucí provozu 3: 315 713 437

26. říjen 2017

UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE, odštěpný závod

 • Datum čas použití fléry: 26.10.2017 15:20
 • Doba trvání události: 2 hod
 • Důvodem jsou: přebytky topného plynu, které po dobu 2 hodin nebude schopna přijímat společnost TAMERO budou spalovány na polním hořáku 
 • Původce - výrobna: 2414 - vypírka TP
 • Místo události: 2414
 • Zařízení 2414 T01

Kontakt:

 • Směnový manažer: 315 713 437

24. říjen 2017

UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE, odštěpný závod

 • Datum čas použití fléry: 24.10.2017 11:32
 • Doba trvání události: 24 hod
 • Důvodem je: Inertizace zařízení před opravou
 • Původce - výrobna: MTBE
 • Místo události: 239c

Kontakt:

 • Směnový manažer: 315 713 437

10. říjen 2017: Synthos a. s. - zvýšené flérování na polním hořáku

V areálu chemických výrob Synthos se předpokládá 10. 10. 2017 zvýšené flérování. Důvodem je  přechod dehydrogenační sekce výroby Styren na tlakový režim a likvidace vodíkového odplynu na polním hořáku.

 • Trvání: 0-24 hodin

Kontakt: