Flérování

19. 3. 2018, 11:32 - Hlášení o použití fléry Rafinerie Kralupy

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437 (Kamil Klempt)
 • místo události: výrobní jednotky
 • důvod: odstavování provozu do dlouhodobé odstávky - od 8.00 hod 20. 3. 2018
 • doba trvání události: 20. 3. - 26. 3. 2018

5. 3. 2018, 11:00 - Hlášení o použití fléry

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437 (Jiří Čemus)
 • původce - výrobna: 2515 dělení plynů
 • důvod: přírubová netěsnost, přetěsnění
 • doba trvání události: 8 hod

3. 3. 2018, 14:15 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • autor: Antonín Šulc, směnový manažer
 • původce - výrobna: Provoz 1 
 • místo události: 2515
 • zařízení: C1
 • důvod: havarijní odstavení 2515-C1
 • doba trvání události: 4-6 hod

2. 2. 2018, 12:00 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • datum čas události: 2.2.2018 12:00
 • původce - výrobna: Provoz I - 2514
 • místo události: 2514
 • zařízení: pece
 • popis události: najíždění jednotky 2514 po plánované opravě
 • příčina události: oprava zařízení
 • doba trvání události: 24 hod.
 • jiná sdělení: možné mírné překročení emisních limitů
 • autor: Kamil Klempt, směnový manažer
   

2. 2. 2018, 01:00 - Flérování v rafinérii Kralupy

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • datum čas použití fléry: 2. 2. 2018 01:00
 • původce - výrobna: Provoz I - 2514
 • místo události: 2514
 • zařízení: vysokotlaké potrubí
 • důvod: plánované odstavení jednotky 2514 do opravy, odtlakování jednotky do flérového systému
 • doba trvání události: 24 hod
 • autor: Kamil Klempt, směnový manažer

31. 1. 2018 - Hlášení o použití fléry v České rafinérské

 • telefon na směnového manažera: 312 88 7437
 • datum čas použití fléry: 31.1.2018 12:22
 • původce - výrobna: FCC - 2412
 • místo události: PS 2412
 • zařízení: C04 - T05, C05 - T06
 • důvodem je selhání hladiny debutanizéru C04 - LICA 016 - následné přetlakování kolon C04 / C05
 • doba trvání události: flérování v součtu cca 18 min
 • autor: Radek Voleman, mistr

29. 1. 2018 - Hlášení o použití fléry v České rafinérské

 • telefon na směnového manažera: 315 71 3437
 • datum a čas použití fléry: 29. 1. 2018 08:30
 • původce - výrobna: Bl.25
 • místo události: fléra rafinérie 4501-Fl 1
 • zařízení: pece (2511, 2512)
 • při výpadku a zpětném najíždění pecí na výše uvedených jednotkách došlo ke krátkodobému překročení emisních limitů spalin
 • doba trvání události: 3

24. 1. 2018, 20:00 - Hláše​ní o použití fléry v České rafinérské

 • telefon na směnového manažera: 315 713 437
 • Původce - výrobna: 2414 - aminová vypírka
 • Zařízení: 2414-CW01
 • Důvod: Odstavení jednotky 2414 z důvodu nutné opravy zkratovaného svazku 2414-CW01
 • Doba trvání události: 36 hodin
 • kontakt: Jiří Tlustý, Vedoucí provozu 3

19. 1. 2017, 11:00 - Hláše​ní o použití fléry v České rafinérské

 • telefon na směnového manažera: 315 71 3437
 • Datum čas použití fléry: 18. 1. 2018, 11:00
 • Doba trvání události: 5 hodin
 • Původce - výrobna: 239c - výrobna MTBE
 • Místo události: 239c - výrobna MTBE
 • Zařízení: 239c - výrobna MTBE
 • Důvodem je: Porucha ventilátorů chladicích věží výrobní jednotky MTBE
 • Kontakt: Jiří Tlustý, vedoucí provozu 3

19. 12. 2017, 00:48 - Hláše​ní o použití fléry v České rafinérské 

 • telefon na směnového manažera: 315 71 3437
 • Datum čas použití fléry: 19.12.2017 00:48
 • Doba trvání události: 19.-22.12. 2017
 • Původce - výrobna: Rafinerie Kralupy
 • Místo události: 2515
 • Zařízení: kolona C1
 • Důvodem je: plánovaná odstavení kolony C1 do opravy
 • Kontakt: Kamil Klempt, Směnový manažer

12. prosinec 2017, 08:54 - Hláše​ní o použití fléry v České rafinérské 

 • Telefon na směnového manažera: 315 71 3437
 • Datum čas události: 12.12.2017 08:54
 • Původce - výrobna: 2513,2514
 • Místo události: jednotky hydrogenací petroleje a plyn. oleje
 • Popis události: po odstavení jednotek 4.12.( viz hlášení) bylo během 9.12 zařízení uvedeno do chodu a 11.12. všechny parametry v pořádku
 • Příčina události: netěsnost zařízení
 • Autor: Jiří Čemus, Směnový manažer

4. prosinec 2017

Havárie s vlivem na ovzduší v rafinérii Kralupy - UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE, odštěpný závod

Hlášení úniku látky poškozující životní prostředí - havárie na ovzduší

 • Datum čas úniku: 4.12.2017 22:58
 • Původce - výrobna: 2514
 • Místo úniku: P1/2 2514
 • Zařízení: nástřikové čerpadlo
 • Látka: plynový olej
 • Obsah H2S: Ne
 • Telefon na směnového manažera: 315 71 3437
 • Příčina úniku: netěsnost na přírubě
 • Asistence HZS: Ano
 • Popis prací: dne 4.12 22:58 došlo k úniku plynového oleje ze sací příruby čerpadla P1/2 a jeho následnému zahoření. Ihned byly provedeny kroky spějící k uhašení požáru, odstavení jednotky 2514 do bezpečného stavu. Na tomto spolupracoval provoz a HZS Synthos.
 • Doba trvání úniku: 1 hodina
 • Přijatá opatření: Jednotka odstavena, na ostatních jednotkách upraven technologický režim dle potřeb zajištění výroby.
 • Jiná sdělení: Následky mimořádné události nepřesáhly okolí výrobní jednotky 2514.
 • Oznámeno na KÚ (257 280 900): Ne
 • Kontakt: Martin Kotrč, Směnový manažer

7. listopad 2017

UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE, odštěpný závod

 • Datum čas použití fléry: 7.11.2017 13:47
 • Doba trvání události: 24 hod
 • Důvodem je: zanešená kolona 2414 - C01, V souladu s provozním řádem bude probíhat příprava jednotky na technologický proplach kolony 2414 -C01 na jednotce odsíření plynů z FCC
 • Původce - výrobna: 2414 - aminová vypírka 
 • Místo události: 2414 - aminovaná vypírka
 • Zařízení 2414 C01

Kontakt:

 • Jiří Tlustý, Vedoucí provozu 3
 • 315 713 437

26. říjen 2017

UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE, odštěpný závod

 • Datum čas použití fléry: 26.10.2017 15:20
 • Doba trvání události: 2 hod
 • Důvodem jsou: přebytky topného plynu, které po dobu 2 hodin nebude schopna přijímat společnost TAMERO budou spalovány na polním hořáku 
 • Původce - výrobna: 2414 - vypírka TP
 • Místo události: 2414
 • Zařízení 2414 T01

Kontakt:

 • Jiří Čemus, Směnový manažer
 • 315 713 437

24. říjen 2017

UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE, odštěpný závod

 • Datum čas použití fléry: 24.10.2017 11:32
 • Doba trvání události: 24 hod
 • Důvodem je: Inertizace zařízení před opravou
 • Původce - výrobna: MTBE
 • Místo události: 239c

Kontakt:

 • Antonín Šulc, Směnový manažer
 • 315 713 437

10. říjen 2017: Synthos a. s. - zvýšené flérování na polním hořáku

V areálu chemických výrob Synthos se předpokládá 10. 10. 2017 zvýšené flérování. Důvodem je  přechod dehydrogenační sekce výroby Styren na tlakový režim a likvidace vodíkového odplynu na polním hořáku.

 • Trvání: 0-24 hodin
 • Dispečer: J. Bednář

Kontakt: