Dokumenty

20.1.2020
Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 27. 11. 2019
14.1.2020
Infolist 2020-01
Infolist č. 1/2020 - novinky v odpadovém hospodářství, nové obecně závazné vyhlášky města, poplatky a jejich hrazení, návod na třídění, provoz sběrného hnízda, mobilní rozhlas, právní poradna, pečovatelské služby, kulturní pozvánky
14.1.2020
Veltruské listy 2019-04
Veltruské listy č. 4/2019 Odpadové hospodářství, návody pro třídění odpadu, zdražení vody, nové hřiště u ZŠ, právní poradna, zhodnocení práce kulturního výboru, městská policie, kácení stromů v ul. M.
28.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - systém nakládání s odpadem
Obecně závazná vyhláška města Veltrusy č. 2/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Veltrusy
9.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místních poplatcích
28.11.2019
Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 30. 10. 2019
4.11.2019
Veltruské listy 2019-03
30.10.2019
Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 2019-10-02
30.10.2019
Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 2019-10-02
21.10.2019
Strategický plán města Veltrusy na období 2019-2029
16.10.2019
Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 25. 9. 2019
1.10.2019
Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 28. 8. 2019
30.9.2019
Zápis ze 9. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 31. 7. 2019

Stránky