Dokumenty

20.1.2020
Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 27. 11. 2019
14.1.2020
Infolist 2020-01
Infolist č. 1/2020 - novinky v odpadovém hospodářství, nové obecně závazné vyhlášky města, poplatky a jejich hrazení, návod na třídění, provoz sběrného hnízda, mobilní rozhlas, právní poradna, pečovatelské služby, kulturní pozvánky
14.1.2020
Veltruské listy 2019-04
Veltruské listy č. 4/2019 Odpadové hospodářství, návody pro třídění odpadu, zdražení vody, nové hřiště u ZŠ, právní poradna, zhodnocení práce kulturního výboru, městská policie, kácení stromů v ul. M.
28.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - systém nakládání s odpadem
Obecně závazná vyhláška města Veltrusy č. 2/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Veltrusy
9.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místních poplatcích
28.11.2019
Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 30. 10. 2019
4.11.2019
Veltruské listy 2019-03
30.10.2019
Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 2019-10-02
30.10.2019
Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 2019-10-02
21.10.2019
Strategický plán města Veltrusy na období 2019-2029
16.10.2019
Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 25. 9. 2019
1.10.2019
Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 28. 8. 2019
30.9.2019
Zápis ze 9. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 31. 7. 2019
23.9.2019
Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 2019-09-09

Stránky