Dokumenty

3.4.2020
Infolist 2020-02
Duben 2020: koronavirová krize, opatření a doporučení, návod na zacházení s rouškou, pomoc seniorům, pomoc lidem v karanténě, ostatní služby ve městě
25.3.2020
Leták do schránky - pomoc seniorům 2
Pomoc seniorům, návod na zacházení s rouškou
13.3.2020
Leták do schránky - pomoc seniorům 1
Nabídka pomoci seniorům v době koronavirové krize, výzva k registraci do Mobilního rozhlasu
23.1.2020
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019
20.1.2020
Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 27. 11. 2019
14.1.2020
Infolist 2020-01
Infolist č. 1/2020 - novinky v odpadovém hospodářství, nové obecně závazné vyhlášky města, poplatky a jejich hrazení, návod na třídění, provoz sběrného hnízda, mobilní rozhlas, právní poradna, pečovatelské služby, kulturní pozvánky
14.1.2020
Veltruské listy 2019-04
Veltruské listy č. 4/2019 Odpadové hospodářství, návody pro třídění odpadu, zdražení vody, nové hřiště u ZŠ, právní poradna, zhodnocení práce kulturního výboru, městská policie, kácení stromů v ul. M.
28.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - systém nakládání s odpadem
Obecně závazná vyhláška města Veltrusy č. 2/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Veltrusy
9.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místních poplatcích
28.11.2019
Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 30. 10. 2019
4.11.2019
Veltruské listy 2019-03

Stránky