Mimořádná preventivní opatření vlády v souvislosti s šířením koronaviru - aktualizováno 2. 4.

vizualizace koronaviru, zdroj: Reuters

V souladu s mimořádnými nařízeními vlády ČR platí do odvolání preventivní opatření, která mají předcházet šíření onemocnění Covid-19

COVID-19: Přehled aktuální situace v ČR

Děkujeme, že respektujete následující opatření:

od 2. dubna

S účinností od 2. dubna se zákaz maloobchodního prodeje nevztahuje na prodejny domácích potřeb, pokud lze vprovozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci.

od 30. března

od 27. března

S účinností od 27. března 2020 od 6.00 se zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách nevztahuje na

 • zámečnictví a servis dalších výrobků pro domácnost,
 • opravy, údržba a instalace strojů a zařízení pro domácnost,
 • provozovatelé pohřebišť, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských ostatků do uren,
 • myčky automobilů.

od 24. března

S účinností ode dne 24. března 2020 od 00.00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6.00 se nařizuje osobám pobývajícím na území České republiky

 • omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště (kromě cest do práce, za rodinou, na nákupy, k lékaři, za neodkladnými úředními záležitostmi, pobytu v přírodě, pohřbů)
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

Cílem je maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi tak, aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění koronavirem. 

od 23. března

od 20. března

od 19. března

od 16. března

S účinností od 16. března 2020 od 0:00 hod vláda omezila volný pohyb osob na území ČR s následujícími výjimkami:

 • cest do zaměstnání
 • nezbytných cest za rodinou a blízkými
 • cest k obstarání základních životních potřeb pro sebe či jinou osobu (potraviny, léky apod.)
 • cest k lékaři (i jako doprovod) či veterináři
 • neodkladných úředních záležitostí (i jako doprovod)
 • cest nutných k načerpání pohonných hmot
 • cest za účelem poskytnutí zdravotní a sociální péče včetně dobrovolnické, zásobování a rozvážkové služby

Je-li to možné, ZŮSTAŇTE DOMA...

S účinností od 16. března 2020 od 0:00 hod se zákaz maloobchodního prodeje zboží a služeb nevztahuje na:

 • opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
 • odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 • prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 • provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
 • prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 • pokladní prodej jízdenek,
 • lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
 • provozování pohřební služby,
 • květinářství,
 • provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 • výdej a prodej zdravotnických prostředků,
 • prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
 • servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti.

--------------

od 14. března

 • s účinností od 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. se zakazuje
  • maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
   • potravin,
   • výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
   • pohonných hmot, paliv,
   • hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
   • lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
   • malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
   • brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
   • novin a časopisů, tabákových výrobků,
   • služeb prádelen a čistíren,
   • prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky
 • s účinností od 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. se zavírají restaurace (s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); zákaz se nevztahuje na provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny, který může probíhat bez časového omezení,
 • s účinností od 14. března 2020 od 6:00 hod. se zakazuje provoz heren a kasin

--------------

od 13. března

 • s platnostní od 13. března 2020 
  • od 20:00 se zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 a 6:00 v provozovnách stravovacích služeb.
  • od 6:00 se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas více než 30 osob (platí i pro sňatečné obřady). Zákaz platí do odvolání toho mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Současně se zákaz nevztahuje na pohřby.
  • zakazuje se činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2.
  • zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb. Jedná se o posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.
 • vzhledem k novému omezení počtu osob, se ke dni 13. 3. 2020 k 6:00 ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020, které zakazovalo konání akcí nad 100 osob.

--------------

od 11. března

 • od středy 11. března 2020 se zavírají všechny školy - ve Veltrusích bude uzavřena rovněž školní družina, školní klub a školní jídelna, výuka bude pokračovat samostudiem, viz zpráva ředitelky ZŠMateřská škola Veltrusy bude ve středu 11. března 2020 otevřena, od čtvrtka 12. března do odvolání zavřena.

--------------

od 10. března

 • s účinností od 10. března 2020 od 18:00 hod jsou zakázány všechny hromadné akce s účastí přesahující 100 osob (platí i pro sňatečné obřady) - ve Veltrusích se s ohledem na mimořádné nařízení či preventivně ruší/odkládají následující akce:
  • Beseda Zahradní a krajinářská architektura od starověku po současnost (čt 12. 3.) se odkládá
  • Hasičský ples (so 14. 3.) se odkládá
  • Jarní ples (pá 20. 3.) se ruší
  • Vynášení Morany (ne 22. 3.) se ruší
  • Vernisáž prací žáků ZŠ (čt 2. 4.) se odkládá
  • Velikonoční koncert Stabat Mater (ne 5. 4.) se ruší
  • Hudební zájezd do Lucerna Music Baru (ne 19. 4.) se ruší
 • od úterý 10. března 2020 platí zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí a osob v domovech pro seniory (výjimkou jsou děti, rodičky, pacienti s omezenou svéprávností a pacienti v hospicech)

--------------

od 7. března

Některá nařízení vlády platí do odvolání, jiná mají stanovenou konkrétní dobu platnosti, sledujte u individuálních zpráv.

Při porušení všech mimořádných opatření stále hrozí sankce až tři miliony korun.

Bližší informace lze sledovat na následujících webech: