Změny v mimořádných opatřeních od 17. května 2021

Od pondělí 17. května 2021 se vrací děti do škol, otevírají se zahrádky restaurací, fitness centra, jsou povoleny návštěvy v nemocnicích - vše za dodržení podmínek stanovených vládou. 

Lidé od 40 let se mohou registrovat k očkování proti COVID-19.

Školství

  • Ve Středočeském kraji končí rotační výuka na ZŠ a na nižších stupních víceletých gymnázií, obnoví se běžný školní režim. 
  • Testování žáků ve Středočeském kraji: antigenní testy 1x týdně nebo PCR testy 1x za 14 dnů.

Kultura

  • Povolují se venkovní kulturní akce až pro 700 sedících diváků, maximálně však 50 procent kapacity hlediště, diváci se musí prokázat testy, očkováním nebo dokladem o prodělaném covidu v posledních 90 dnech.

Sport

  • Otevíraj​í se vnitřní prostory (např. tělocvičny, hřiště, kurty, atd.) a taneční studia, posilovny a fitness centra, počet návštěvníků je omezen, každý se musí prokázat testy, očkováním nebo dokladem o prodělaném covidu v posledních 90 dnech; šatny a sprchy zůstávají zavřené.
  • Bazény, sauny, solné jeskyně zůstávají nadále zavřené.

Restaurace

  • Mohou otevřít zahrádky restaurací, u jednoho stolu max. 4 zákazníci (s výjimkou osob ze společné domácnosti) a zákazníci musí být schopni se při namátkové kontrole prokázat testem, očkováním či dokladem o prodělaném covidu v posledních 90 dnech.
  • Povolena je už i konzumace jídel a pití na tržnicích.

ZOO a botanické zahrady

  • Zvyšuje se kapacita návštěvníků na polovinu z maximálního počtu.

Návštěvy ve zdravotnických zařízeních akutní pé​če

  • Pro návštěvy zde budou platit stejná pravidla, jaká už platí pro návštěvy v léčebnách dlouhodobě nemocných či hospicech.

Zdroj: https://covid.gov.cz/