Uvolňování preventivních opatření od pondělí 27. 4.

ikonka koronavirus

Plán pozvolného návratu do běžného života uvolňuje od pondělí 27. 4. další aktivity a činnosti. Přinášíme stručný přehled, které obchody, služby či školní aktivity se obnovují. 

Uvolnění podnikatelských a dalších činností

  • Provozovny do 2 500 m2včetně turistických informačních center, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2 (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách)
  • Autoškoly
  • Posilovny a fitness centra bez využití zázemí (sprchy, šatny)
  • Knihovny (veltruská knihovna plánuje otevření v pátek 15. května 2020)
  • Zoologické, botanické a dendrologické zahrady (venkovní prostory)

Další informace:

Rozvolnění ve školách a školských zařízeních

  • Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) - individuální aktivity pro studenty vždy do max. počtu 5 osob. Týká se např. individuálních konzultací či zkoušek, zejména státních závěrečných či rigorózních. Individuálně bude možné také navštívit knihovnu či studovnu, ale pouze za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury.

​Další informace:

Plán rozvolnění v oblasti sociálních služeb

  • Otevření nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (dále jen „NZDM“) a sociálně aktivizačních služeb (dále jen „SAS“) pro rodiny s dětmi v terénní formě v bezkontaktní podobě. Bezkontaktní podoba terénní formy těchto sociálních služeb je poskytována v případě poskytování vybraných základních činností zajišťujících potřeby klienta bez přímého vzájemného kontaktu pracovníků poskytovatele a klienta. Jedná se především o případy, kdy jsou pro zajištění těchto potřeb klientů využívány elektronické (email, videokonferenční hovory, sociální sítě apod.), telefonické, distanční (zásilková služba, donášková služba, pošta, apod.), nebo jiné analogické služby.