Od středy 21. 10. 2020 v rouškách i venku

Nové opatření vlády zakazuje od středy 21. října 2020 pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest v budovách, na zastávkách, ve veřejné dopravě, v autě, ale i venku, kde se dvě osoby potkají na menší vzdálenost než 2 m.

Povinnost nosit roušku:

  1. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
  2. v prostředcích veřejné dopravy,
  3. na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
  4. v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
  5. na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Výjimky a další podrobnosti najdete na webu koronavirus.mzcr.cz