Krizová opatření od 28. 10. 2020

Vláda vydala nová krizová opatření s účinností od 28. října 2020 do dne 3. listopadu 2020. Opatření se týkají jednak omezení volného pohybu osob, jednak dalšího omezení maloobchodu a služeb.

Omezení volného pohybu osob

Vláda ČR

 • zakazuje volný pohyb osob v noci od 21:00 do 5:00 s výjimkou:
  • cest do zaměstnání, výkonu povolání,
  • neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
  • venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,
 • zakazuje volný pohyb osob ve dne od 5:00 do 21:00 s výjimkou:
  • cest do zaměstnání,
  • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
  • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, či třetích osob v rámci sousedské výpomoci
  • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb
  • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
  • cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam,
  • cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
  • cest za účelem vycestování z ČR,
  • účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
  • cest zpět do místa svého bydliště;
 • nařizuje
  • omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech výše,
  • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
  • pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkami (viz celé usnesení), a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,
  • zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud je to možné
 • omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb. (shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků za dodržení přísných pravidel)
 • doporučuje
  • zaměstnavatelům podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance,
  • omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
  • zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
  • využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
  • osobám zajišťujícím služby omezit přímý kontakt se zákazníky;

Celé usnesení vlády: Usnesení vlády č. 1102 ze dne 26. října o přijetí krizového opatření k omezení volného pohybu s účinností od 28. října 2020

Omezení maloobchodu a služeb

Celé usnesení vlády: Usnesení vlády č. 1103 ze dne 26. října o přijetí krizového opatření k omezení maloobchodu a služeb s účinností od 28. října 2020