Krizová opatření od 22. 10. 2020

Od čtvrtka 22. 10. 2020 od 6:00 platí nová krizová opatření o zákazu volného pohybu osob, o zákazu maloobchodního prodeje a služebomezení činnosti orgánů veřejné moci a státních orgánů.

Výjimky ze zákazu volného pohybu:

 • cesty do zaměstnání
 • nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými,
 • cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
 • cesty nezbytně nutné k zajištění základních potřeb jiné osoby (dobrovolníci, sousedská výpomoc),
 • cesty k lékaři, do zařízení sociálních služeb, veterinární péče,
 • cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
 • cesty do přírody a do vlastních rekreačních objektů,
 • vycestování z České republiky,
 • účast na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
 • cest zpět do místa svého bydliště.

Vláda nařizuje omezit:

 • omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště (s výjimkou případů uvedených výše),
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 • pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou,
  • členů domácnosti,
  • zaměstnanců jednoho zaměstnavatele, společně podnikajících osob,
  • dětí, žáků a studentů ve školách či školských zařízeních,

a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Další informace najdete v aktuálních usneseních vlády: