Informace pro rodiče zaměstnané v záchranných a bezpečnostních složkách

V případě potřeby péče o děti předškolního věku rodičů, kteří jsou zaměstnáni jako doktoři, policisté, hasiči apod., je možné využít spolupráce s městem Kralupy (MŠ v Lobečku). Kontakt pro zájemce: asistentka@veltrusy.cz, tel. 317 070 291.