Upozornění: Sběrné místo bude do odvolání uzavřeno

Vzhledem k vydaným opatřením v rámci nouzového stavu v ČR bude sběrné místo za fotbalovým hřištěm až do odvolání uzavřeno. Dočasně se nebudou umísťovat ani kontejnery na bioodpad do ulic.

Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrné místo, s jeho odnosem či odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob.