Sběrné místo bude v březnu zavřeno

Vážení spoluobčané, v důsledku zhoršující se situace a zpřísnění vydaných opatření v rámci nouzového stavu v ČR bude sběrné místo za fotbalovým hřištěm v měsíci březnu uzavřeno (tzn. i v sobotu 21. 3.).

Kontejnery na listí a trávu budou rozmístěny na obvyklých místech po zmírnění opatření o pohybu osob (předpoklad – během dubna).

Sledujte webové stránky a mobilní rozhlas.