Aktuálně k územnímu plánu ...

Vzhledem k dotazům při schvalování zadání na zastupitelstvu dne 29. března 2017 uvádíme následující informace. Viz níže.

V létě 2017 po dvou vlnách připomínkování návrhu zadání nového územního plánu bylo toto zadání schváleno zastupitelstvem a zpracován návrh nového ÚP. Po společném projednávání proběhla v létě 2018 beseda s občany na veřejném projednávání a poté mohli občané k projednávanému návrhu zaslat své připomínky a námitky.

Vzhledem k tomu, že připomínek a návrhů na odbor územního plánování SÚ v Kralupech nad Vltavou došlo více jak 60, došlo ke zdržení díky jejich zpracování. Na základě zpracovaných připomínek a námitek tvůrci nového ÚP připravili pokyny, po jejichž schválení zastupiteli v březnu 2021 upravují návrh nového ÚP. Ten bude předán pořizovateli k opětovnému společnému projednávání a následně bude také předložen veřejnosti.

Aktuální návrh nového ÚP bude dle předpokladu na začátku roku 2022 zveřejněn a bude k němu uspořádána beseda stejně jako u návrhu zadání a prvního veřejného projednávání. O konání besedy bude veřejnost včas informována.

Mgr. Filip Volák, starosta
Ing. Ludmila Hrubešová, místostarostka