Sběrné místo

Umístění sběrného místa

Ulice DLOUHÁ / komunikace II/101 (za fotbalovým hřištěm)
Zobrazení sběrného místa a jednotlivých kontejnerů tříděného odpadu po městě najdete na mapě www.gobec.cz/veltrusy.

Na sběrném místě místě nelze odevzdávat stavební suť (inertní odpad) ani nebezpečný odpad (eternit, azbest,..). Tyto odpady jsou lidé povinni likvidovat na své náklady a dokladem prokázat původ likvidace!!!

Otevírací doba 2018

Zimní provoz (prosinec 2017 – březen 2018)

Otevřeno jen v těchto termínech, vždy 8.00 – 12.00 hod:

Prosinec: 2. 12. a 16. 12. 2017
Leden: 6. 1. a 27. 1. 2018
Únor: 17. 2.
Březen: 10. 3. a 31. 3.

Jarní a letní provoz (duben – říjen)

úterý a čtvrtek:
15.00 – 18.00 hod

sobota:
8.00 – 12.00 hod

Podzimní provoz (listopad) 

úterý:
15.00 – 17.00 hod

sobota:
8.00 – 12.00 hod