Sběrné místo

Umístění sběrného místa

Ulice DLOUHÁ / komunikace II/101 (za fotbalovým hřištěm)
Zobrazení sběrného místa a jednotlivých kontejnerů tříděného odpadu po městě najdete na mapě www.gobec.cz/veltrusy.

Co na sběrné místo nepatří:

  • Na sběrném místě nelze odevzdávat stavební suť (inertní odpad) ani nebezpečný odpad (eternit, azbest,..). Tyto odpady jsou lidé povinni likvidovat na své náklady a dokladem prokázat původ likvidace.
  • Na sběrné místo nepatří ani pneumatiky. Vztahuje se na ně povinnost zpětného odběru a ten je zajišťován kolektivním systémem ELTMA (www.eltma.cz), v rámci kterého lze pneumatiky odevzdat v jakémkoliv smluvním místě zpětného odběru - většinou pneuservisu či autoservisu. Pro veltruské občany jsou nejbližšími místy zpětného odběru Vojkovice (Autoopravna Petr Peiger) a Kralupy nad Vltavou (Pneucentrum, Contritrade Services).

Otevírací doba

prosinec – březen

sobota:
8:00 – 12:00 hod

duben – listopad

úterý:
15:00 – 18:00 hod

sobota:
8:00 – 12:00 hod

Změna provozní doby při špatném počasí VYHRAZENA!

Odpovědná osoba:

Lukáš Kohout, vedoucí technických služeb města Veltrusy
mobil: 773 794 236, e-mail: lukas.kohout@veltrusy.cz