Sběrné místo

Umístění sběrného místa

Ulice DLOUHÁ / komunikace II/101 (za fotbalovým hřištěm)
Zobrazení sběrného místa a jednotlivých kontejnerů tříděného odpadu po městě najdete na mapě www.gobec.cz/veltrusy.

Co na sběrné místo nepatří:

  • Na sběrném místě nelze odevzdávat stavební suť (inertní odpad) ani nebezpečný odpad (eternit, azbest,..). Tyto odpady jsou lidé povinni likvidovat na své náklady a dokladem prokázat původ likvidace!
  • Na sběrné místo nepatří ani pneumatiky. Vztahuje se na ně povinnost zpětného odběru a ten je zajišťován kolektivním systémem ELTMA (www.eltma.cz), v rámci kterého lze pneumatiky odevzdat v jakémkoliv smluvním místě zpětného odběru - většinou pneuservisu či autoservisu. Pro veltruské občany jsou nejbližšími místy zpětného odběru Vojkovice (Autoopravna Petr Peiger) a Kralupy nad Vltavou (Pneucentrum, Contritrade Services).

Otevírací doba 2021

Zimní provoz (prosinec 2020 – březen 2021)

Otevřeno je každou sobotu vždy 8.00 – 12.00 hod.

sobota:
8.00 – 12.00 hod

Jarní a letní provoz (duben – říjen)

úterý a čtvrtek:
15.00 – 18.00 hod

sobota:
8.00 – 12.00 hod

Podzimní provoz (listopad) 

úterý:
15.00 – 17.00 hod

sobota:
8.00 – 12.00 hod