Odpadové hospodářství - přehledy

Přehled výtěžnosti a nákladů na svoz a likvidaci/zpracování odpadu dle jednotlivých komodit:

Směsný komunální odpad (SKO) = odpad z popelnic od domů

rok množství celkem (t) množství na obyvatele (kg) celkové výdaje (Kč) výdaje na obyvatele (Kč)
2019 544,51 255,5    
2020 433,58 196,4    
2021 416,46 183,6    
2022 417,12 184,3    
2023 412,9 180,0 1 620 717 706,80

Papír a lepenka (nápojový karton)

Do celkového množství je zahrnuté také množství papíru ze školních sběrů a papír a lepenka předané do výkupen a zařízení na zpracování odpadů, které se započítávají do celkového množství vytříděného odpadu v obci. Výdaje zahrnují náklady města na svoz a zpracování papíru a lepenky z kontejnerů na třídění rozmístěných v obci.

rok množství celkem (t) množství na obyvatele (kg) výdaje celkem (Kč) výdaje na obyvatele (Kč)
2019 97,76 45,9    
2020 74,24 33,6    
2021 93,92 41,4    
2022 84,73 37,4    
2023 92,64 40,4 679 757 296,50

Plasty

rok množství celkem (t) množství na obyvatele (kg) výdaje celkem (Kč) výdaje na obyvatele (Kč)
2019 57,03 26,8    
2020 60,79 27,5    
2021 61,53 27,1    
2022 54,15 23,9    
2023 54,54 23,79 842 408 367,40

Sklo

rok množství celkem (t) množství na obyvatele (kg) výdaje celkem (Kč) výdaje na obyvatele (Kč)
2019 18,34 8,6    
2020 30,50 13,8    
2021 34,08 15,0    
2022 33,77 14,9    
2023 33,16 14,5 61 174 26,68

Kovy 

Do celkového množství kovů jsou započítané i kovy z výkupen.

rok množství celkem (t) množství na obyvatele (kg) výdaje celkem (Kč) výdaje na obyvatele (Kč)
2023 48,54 21,17 23 692 10,30

Olej

rok množství celkem (t) množství na obyvatele (kg) výdaje celkem (Kč) výdaje na obyvatele (Kč)
2023 0,124 0,054 13 566 5,90

Bioodpad

Svoz biopopelnic od domu si platí občané jako nadstandardní službu, bioodpad ze sběrného místa ve Veltrusích přijímá místní kompostárna zdarma.

rok množství celkem (t) množství na obyvatele (kg) výdaje celkem (Kč) výdaje na obyvatele (Kč)
2023 473,367 206,44 0 0

Objemný odpad

rok množství celkem (t) množství na obyvatele (kg) výdaje celkem (Kč) výdaje na obyvatele (Kč)
2023 238,7 104,1 630 084 274,80

Dřevěný odpad

rok množství celkem (t) množství na obyvatele (kg) výdaje celkem (Kč) výdaje na obyvatele (Kč)
2023 171,38 74,74 142 633 62,20