Zahájení stavebních prací v ul. U Stadionu

V návaznosti na dokončení chodníku v ul. Opletalova a Riegrova se stavební práce přesunou do ul. U Stadionu. Práce budou zahájeny v pondělí 31. 7. 2023.

V ul. U Stadionu bude vystavěn chodník po levé straně ulice při vjezdu z ul. Palackého. Koordinační situační výkres najdete v příloze, stanovení přechodné úpravy provozu taktéž.

Děkujeme za respektování omezení provozu a přizpůsobení parkování vozidel v této přechodné situaci. Společně se zhotovitelem výstavby, společností Stavby Komeda, s. r. o. se vynasnažíme o co možná nejhladší průběh stavby a předem se omlouváme za zvýšenou prašnost a snížení klidu v této lokalitě.

Kontakt na stavební firmu: Pavel Komeda +420 774 430 434
Místostarostka Barbora Bělková: + 420 724 181 120