Urbanistická studie Družstevní

Město Veltrusy představuje „Urbanistickou studii Družstevní, Veltrusy“, která se zabývá revitalizací prostoru mezi ulicemi Palackého a Družstevní.

Studie byla nutnou součástí žádosti o bezúplatný převod pozemků parc. č. 118/17 a parc. č. 118/20, kterou město podalo na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Cílem studie je obnova prostoru, která by měla proběhnout v několika dílčích etapách:

  • Etapa 1: vybudování malého dětského hřiště v místě stávajícího kolotoče včetně nových pěšin, laviček a odpadkového koše, realizace náhradní výsadby zeleně za pokácené stromy (02/2020), oprava a přesun sušáků na prádlo
  • Etapa 2: v blízkosti trafostanice posilovací stroj / workout
  • Etapa 3 (výhled): oprava příjezdové cesty k čp. 513 a 521, realizace parkovacích stání, přístřešku na popelnice a jízdní kola (ve spolupráci se SVJ)

Studie je přílohou zprávy.