Přehled usnesení zastupitelstva z 21. zasedání (7. 10. 2020)

Přinášíme přehled usnesení z 21. zasedání zastupitelstva města Veltrusy, které se konalo ve středu 7. října 2020.

Upozorňujeme, že právně relevantní je pouze text usnesení obsažený v zápisu ze zasedání zastupitelstva města. Zde uvedený přehled usnesení má především informativní charakter, jeho správnost lze prokázat výhradně shodou se zněním usnesení obsaženého v zápisu.

Přehled usnesení z 21. zasedání zastupitelstva města

Přítomni: Andrle, Bělková, Havlín, Krčmová, Novák, Ponert Martin, Štulík, Šťastná, Volák
Omluveni: Hrubešová, Ponert Petr

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 21. zasedání.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 3/2020 v předložené podobě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Příspěvek na rekonstrukci střechy sokolovny

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost TJ Sokolu Veltrusy, z. s., a souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 150.000 Kč na rekonstrukci střechy nad malou tělocvičnou v budově TJ Sokol Veltrusy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Věra Krčmová)

4/ Příspěvek na výměnu oken v budově AFK

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost AFK Veltrusy a souhlasí s poskytnutí příspěvku ve výši 50.000 Kč na výměnu oken v areálu AFK Veltrusy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Martin Novák)

5/ Rekonstrukce chodníku v ul. Riegrova

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se se zadáním veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku části ulice Riegrova ve městě Veltrusy“ panu Petru Pauzovi, IČO: 68576579, za nabídnutou celkovou částku za dílo: 491.729 Kč bez DPH, tj. 594.992 Kč s DPH a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Společný nákup elektřiny a plynu

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí společný nákup elektřiny a plynu středočeských měst (Kladno, Rakovník, Slaný, Beroun, Hostivice, Veltrusy a měst dalších, která se do společného nákupu zapojí) a jejich organizací na Českomoravské komoditní burze Kladno, IČ 49546392 (ČMKB) na období od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0