Máme závěry z participativního setkání "BUDOUCNOST KRAJINY"

Setkání ve Veltrusích

Minulé úterý proběhlo v Hasičském domě participativní setkání "BUDOUCNOST KRAJINY." Cílem bylo zjistit, které krajinné prvky jsou pro místní obyvatele důležité, které jim naopak komplikují život.

Organizátorem těchto setkání je Sdružení obcí a spolků KORIDOR D8, jehož jsou Veltrusy spolu s dalšími 21 městy a 8 spolky členem. Toto sdružení si klade za cíl pomoci (nejen) svým členům hájit jejich zájmy při správních řízeních, které se týkají developerských, dopravně-infrastrukturních a dalších stavebních projektech, které mají vliv na život a krajinu v okolí dálnice D8, jako je výstavba logistických center, vysokorychlostních železničních tratí či rozšíření dálnice na 3+3 pruhy.

Setkání se zúčastnilo více než 20 lidí, kteří předali organizátorům cenné informace, které budou dále zpracovány a poslouží jako podklady k dalším jednáním. Protokol z toho veltruského si můžete stáhnout níže. Následně bude zpracován souhrnný materiál, který bude rovněž sdílen se Středočeským krajem, Správou Železnic a Ministerstvem dopravy a budou sloužit jako vstupy pro Územní studii VRT Podřipsko.

9.12.2022 proběhne veřejné projednání 10. aktualizace Zásad územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje, který upravuje stávající návrhový koridor pro VRT Podřipsko na území Středočeského kraje. Jednání bude možné se zúčastnit i on-line.

Po tomto veřejném projednání zveřejníme i GENERÁTOR PŘIPOMÍNEK, kde bude možné zaškrtnout relevantní připomínky k podrobnosti  ZÚR a se kterými Vy souhlasíte.

Ty jsou potřeba odeslat do 16.12 na Středočeský kraj:
• datovou schránkou
• doporučenou poštou
• osobně na podatelnu