Dokumenty k besedě o odpadovém hospodářství

V příloze aktuality najdete dokumenty, které byly prezentovány na besedě o odpadovém hospodářství 9. 11. 2021. Obsahují vyhodnocení odpadového hospodářství města a podklad k přednášce RNDr. Martiny Vrbové, Ph.D.

Střípky z besedy byly zaznamenány také ve Veltruských listech 04/2021 na str. 5-8.