Volby do Zastupitelstev krajů 2020

Volby do Zastupitelstev krajů 2020

Starosta města Veltrusy podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e

  1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
  • v pátek dne 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
  • v sobotu dne 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
  1. Místem konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje je volební místnost v budově městského úřadu ve Výstavní síni Ladislava Čepeláka, se sídlem Palackého 9, 277 46 Veltrusy.
  2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno
  3. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
  4. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

 

Ve Veltrusích
17. září 2020

Mgr. Filip Volák
starosta města