Volby do Zastupitelstev krajů 2020


Volby do Zastupitelstev krajů 2020

JAK VOLIT?
VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A 1/3 SENÁTU 2020

MÁTE NAŘÍZENOU INDIVIDUÁLNÍ KARANTÉNU NEBO IZOLACI Z DŮVODU COVID-19?

 1. NE

  1. Volíte v běžné volební místnosti jako obvykle

 • Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020,
 • případně 9. nebo 10. října 2020 (pro 2. kolo voleb do Senátu).
 1. Volba do přenosné volební schránky

  Pouze ze závažných důvodů (například úraz nebo dlouhodobá nemoc), které Vám znemožňují navštívit volební místnost.
  Požádejte obecní úřad nebo volební komisi.

 • Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020,
 • případně 9. nebo 10. října 2020 (pro 2. kolo voleb do Senátu).
 1. ANO

  1. Volíte z auta na stanovišti (drive-in)

v okrese, kde máte trvalý pobyt

 • Volíte ve středu 30. září 2020 v čase od 7:00 do 15:00,
 • případně 7. října 2020 od 7:00 do 15:00 (pro 2. kolo voleb do Senátu).

Adresu stanoviště naleznete na webových stránkách svého kraje (https://www.kr-stredocesky.cz//web/volby/volby-do-zastupitelstva-stredoceskeho-kraje).

 1. Volba do zvláštní přenosné volební schránky

  Musíte se nahlásit svému krajskému úřadu na speciální telefonní lince. Telefonní číslo a termín, do kdy se nahlásit, najdete na webových stránkách kraje.

 • Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020,
 • případně 9. nebo 10. října 2020 (pro 2. kolo voleb do Senátu).

Více informací na www.mvcr.cz/volby

JSTE V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ (NAPŘÍKLAD DOMOV DŮCHODCŮ, LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH) UZAVŘENÉM HYGIENICKOU STANICÍ Z DŮVODU COVID-19?

Speciální komise Vás sama navštíví

 • Volíte dne 1. nebo 2. října 2020 (dle možností komise),
 • případně 8. nebo 9. října 2020 (pro 2. kolo voleb do Senátu).

OBECNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ BĚHEM VOLEB:

 • Mějte zakrytá ústa a nos
  Roušku sundejte pouze na vyzvání volební komise z důvodu ztotožnění.

 • Při vstupu do volební místnosti použijte dezinfekci na ruce
  Prostory volební místnosti jsou pravidelně dezinfikovány.

 • Udržujte rozestupy
  Udržujte rozestupy mezi Vámi, volební komisí a dalšími voliči.

V PŘÍPADĚ KARANTÉNY NEBO IZOLACE:

 • Přednostně využijte volební stanoviště drive-in.
 • Totožnost prokazujte pouze občanským průkazem.
 • Na voličský průkaz volit nelze. Pokud ho ale máte, odevzdejte ho komisi.
 • Je dobré mít s sebou také potvrzení od lékaře či hygienické stanice.

JSTE V KARANTÉNĚ KVŮLI COVID-19?
MŮŽETE VOLIT NA VOLEBNÍM STANOVIŠTI DRIVE-IN.

ZJISTĚTE ADRESU SVÉHO VOLEBNÍHO STANOVIŠTĚ

Adresu zjistíte na webové stránce svého kraje nebo prostřednictvím webu Ministerstva vnitra na www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d (můžete použít QR kód níže).

ZPŮSOB VOLBY

Volit můžete pouze z motorového vozidla na stanovišti (drive-in) v okrese, kde máte trvalý pobyt, ve středu 30. září v čase od 7:00 do 15:00.
Pro druhé kolo voleb do Senátu ve středu 7. října.

CO S SEBOU?

S sebou si vezměte občanský průkaz, voličský průkaz (pokud Vám byl vydán) a pro jistotu i doklad o nařízené karanténě.
Dokladem o nařízené karanténě může být zejména:

 • rozhodnutí krajské hygienické stanice;
 • potvrzení vydané lékařem.

Doporučujeme si s sebou vzít i vlastní psací potřeby na úpravu hlasovacího lístku (krajské volby).

 • Řiďte se pokyny volební komise.
 • Nevystupujte z vozidla – komunikujte přes stažené okénko.
 • Mějte zakrytá ústa a nos.
 • Komise ověří Vaši totožnost a skutečnost, že jste v karanténě.
 • Obdržíte volební dokumentaci a poodjedete k hlasovací schránce.
 • Vhodíte úřední obálku (obálky) do hlasovací schránky z okénka vozidla, případně Vám člen komise hlasovací schránku přiblíží.

JSTE V KARANTÉNĚ KVŮLI COVID-19 A NEMOHLI JSTE ODVOLIT NA STANOVIŠTI DRIVE-IN?
MŮŽETE VOLIT DO ZVLÁŠTNÍ VOLEBNÍ SCHRÁNKY

NAHLASTE SE SVÉMU KRAJSKÉMU ÚŘADU

Nahlaste se telefonicky, a to do čtvrtku 1. října do 20:00. Pro druhé kolo voleb do Senátu do 20:00 čtvrtku 8. října.
Telefonní číslo najdete na webových stránkách svého kraje.
Sdělíte své jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, adresu místa, kde chcete odhlasovat, a telefonní číslo.

PŘÍCHOD ZVLÁŠTNÍ VOLEBNÍ KOMISE

Komise pro hlasování se může dostavit v pátek 2. října od 7:00 do 22:00 nebo v sobotu 3. října od 7:00 do 14:00.
Pro druhé kolo voleb do Senátu v pátek 9. října nebo v sobotu 10. října.

Přichystejte si občanský průkaz, voličský průkaz (pokud Vám byl vydán) a pro jistotu i doklad o nařízené karanténě.
Dokladem o nařízené karanténě může být zejména:

 • rozhodnutí krajské hygienické stanice;
 • potvrzení vydané lékařem.

Doporučujeme si s sebou vzít i vlastní psací potřeby na úpravu hlasovacího lístku (krajské volby).
Komise se dostaví do místa, kde pobýváte v karanténě, a kontaktuje Vás.
Konkrétní místo hlasování (v bytě u voliče, na chodbě před bytem nebo venku před domem) je na domluvě s komisí při snaze o snížení kontaktů se třetími osobami.
Komise na voliče vyčká nanejvýš 10 minut. Nedostaví-li se volič k hlasování v této době, platí, že hlasování odmítnul.

 • Řiďte se pokyny volební komise.
 • Mějte zakrytá ústa a nos.
 • Komise ověří Vaši totožnost a skutečnost, že jste v karanténě.
 • Obdržíte volební dokumentaci a v tajnosti odhlasujete.
 • Vhodíte obálku do přenosné volební schránky.

JAK VOLIT V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UZAVŘENÉM Z DŮVODU COVID-19?

Můžete hlasovat:

 • ve volbách do zastupitelstev krajů, jestliže Vaše adresa trvalého pobytu a pobytové zařízení se nacházejí ve stejném kraji;
 • ve volbách do Senátu, jestliže Vaše adresa trvalého pobytu a pobytové zařízení se nacházejí ve stejném volebním obvodu.

Kdy přijde speciální volební komise?

Do pobytového zařízení se dostaví speciální komise, a to v průběhu čtvrtka 1. října mezi 7:00 a 22:00 nebo pátku 2. října mezi 7:00 a 18:00.
Pro druhé kolo voleb do Senátu ve dnech 8. října nebo 9. října.
O konkrétním čase hlasování Vás informují zaměstnanci pobytového zařízení.

Co si připravit?

Přichystejte si občanský průkaz.
Případně si připravte voličský průkaz (pokud Vám byl vydán).

 • Řiďte se pokyny volební komise.
 • Mějte zakrytá ústa a nos.
 • Komise ověří Vaši totožnost.
 • Obdržíte volební dokumentaci a v tajnosti odhlasujete.
 • Vhodíte obálku do přenosné volební schránky.

Více informací na www.mvcr.cz/volby