Starosta a místostarosta

Mgr. Filip Volák - starosta

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor geografie-biologie.  Během studií učil na Prvním obnoveném reálném gymnáziu v Praze, v letech 2002-2014 působil jako pedagog na Dvořákově gymnáziu a obchodní akademii, od roku 2007 jako ředitel Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s. V Zastupitelstvu města Veltrusy je od roku 2010, v prvním období zastával funkci předsedy kulturního výboru a vedoucího redakce Veltruských listů. Starostou byl zvolen v listopadu 2014. Je ženatý, má dvě děti a mezi jeho záliby patří např. hudba, příroda, cestování a sport.

mobil: +420 724 181 109
e-mail: starosta@veltrusy.cz

Ing. Jaroslav Morávek - místostarosta

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, fakultu elektrotechnickou. Jeho prvé zaměstnání bylo od poloviny 80. let u Elektromontážních závodů v Praze; od začátku 90. let působil v Komerční bance, a.s., následně po počátku nového tisíciletí nastoupil do České spořitelny, a.s., kterou opustil s cílem podílet se na implementaci projektu, který zvelebil národní kulturní památku zámek Veltrusy, zkušenosti nabyté ve všech dosavadních zaměstnání přenáší do vedení města. K zálibám patřilo a patří především sport a kutilství, dnes však již v opačném pořadí.

mobil: +420 724 181 120
e-mail: mistostarosta@veltrusy.cz