Změnové jízdní řády na autobusových linkách PID 466 a 496 (přes Nové Ouholice)

Z důvodu úplné uzavírky silnice II/608 v Nových Ouholicích dochází v termínu od 10. 6. do 12. 8. 2019 k výluce na autobusových linkách PID č. 466 a 496

Všechny spoje budou vedeny po objízdné trase přes místní části Vepřek a Staré Ouholice a to oběma směry. V souvislosti s objízdnou trasou dochází k prodloužení jízdní doby a tím úpravě časových poloh spojů. Přiloženy jsou výlukové jízdní řády.