Zámek: Veřejná soutěž na pronájem kavárny Důlék

Národní památkový ústav vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na provozovatele občerstvení v bývalém Domě lékaře u vstupní brány do areálu státního zámku Veltrusy. Uzávěrka do 29. 5. 2019

Předmětem veřejné soutěže je výběr nejvhodnější nabídky za účelem uzavření smlouvy o nájmu prostor „občerstvení“, na pozemku č. 93, v nemovitosti na adr. Františka Šafaříka č.p. 312 a souboru movitého majetku, tvořícího vybavení pronajímaných prostor.

Cílem této veřejné soutěže je uzavření takové nájemní smlouvy s vítězem soutěže, která zajistí provozování občerstvení v předmětných prostorách. Občerstvení má primárně sloužit účastníkům vzdělávacích programů edukačního centra zámku Veltrusy a dalším návštěvníkům zámku. Občerstvení by mělo mít charakter převážně kavárenského provozu.

  • Lhůta pro podání návrhů se stanovuje do 29. 5. 2019 do 9.00
  • Předpokládaný termín zahájení provozu: 1. 7. 2019
  • Trvání nájemní smlouvy: do 31. 12. 2024

Termín prohlídky:

  • 22. 5. 2019 v 15.00 hod.

Zájemci jsou povinni se k prohlídce místa plnění ohlásit nejpozději dva pracovní dny předem u kontaktní osoby:

PhDr. Pavel Ecler, veltrusy@npu.cz