Žádost o solidární příspěvek za ubytování uprchlíků

Příspěvek ve výši 3 tis. Kč na osobu (max. 12 tis. Kč/měsíc) je určen domácnostem, které poskytují ubytování cizincům s dočasnou ochranou.

Ubytovaným musí být poskytnut odpovídající prostor a dále také místo pro přípravu jídla, koupelna a WC, přístup k pitné vodě. Ubytování musí být poskytnuto bezplatně a minimálně 16 po sobě jdoucích dnů v jednom měsíci.

Příspěvek se vyplácí pouze bezhotovostně na základě jednoduché elektronické žádosti, kterou naleznete na webu davkyuk.mpsv.cz.

Podrobnější informace jsou k dispozici na webu mpsv.cz.