VZ - Stavební úpravy domu č.p. 187 a dopl. staveb k domu

Město Veltrusy vyhlásilo veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Stavební úpravy domu č.p. 187 a doplňkových staveb k domu". Lhůta pro podání byla prodloužena do 26. 8. 2019 do 10:00 hodin.