VZ - Dokončení komunikací "Za kaplí" ve Veltrusích

Město Veltrusy vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce – „Dokončení komunikací Za kaplí ve Veltrusích“

Blíže viz: https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/9cc0865f-80cc-458e-869b-24ef4e80172e/zakazka/P20V00000006.