Výstava: Grafiky Jiřího Corvina

Vernisáž 2. února 2017 uvedl svými vzpomínkami František Saifrt z Velvar, který Corvinovo dílo spravuje a laskavě městu obrazy zapůjčil. 

Saifrt byl Corvinovým žákem na Základní umělecké škole v Kralupech. Spojoval je vztah k přírodě a ke krajině. Měl tu čest navštěvovat Corvina v jeho ateliérech, učit se od něj a poslouchat jeho vyprávění. Corvin byl velmi všestranný, byl výborným zahradníkem, sadařem, včelařem, perníkářem, kuchařem, uměl postavit kachlová kamna i opravit housle. Při společných setkáních také rád vzpomínal na společně prožitá výtvarná léta s Ladislavem Čepelákem… či na čtyřku z kreslení, kterou utržil na základní škole. 

Jiří Corvin (1931-2004) byl rodákem z Nové Vsi a původně vyučený zahradník. V 50. letech vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze.