Výplata důchodů v nouzovém stavu

V novém nouzovém stavu je opět možno přebírat důchod poukazovaný prostřednictvím České pošty na základě plné moci. Více informací naleznete zde