Výluka na linkách 466, 496 a 617 v souvislosti s uzavírkou silnice II/608 v Nové Vsi

V příloze naleznete informace k nadcházející výluce na linkách 466, 496 a 617 v souvislosti s uzavírkou silnice II/608 v Nové Vsi (1.etapa), která bude probíhat od pondělí 8. 11. 2021 s předpokládaným termínem ukončení 31. 3. 2022.

466, 496

Linky 466 a 496 budou dočasně vedeny mimo zastávku „Nová Ves“. Linka 496 bude dále do Ledčic vedena obousměrně odklonem po komunikacích I/16, III/24611, III/24628, III/24627 a III/24623 přes obce Jeviněves a Černouček. Zastávka „Nová Ves“ (pro obě linky) a „Ledčice,rozc.“ (pro linku 496) bude dočasně zrušena. V rámci objízdné trasy budou dočasně zřízeny zastávky „Jeviněves“ a „Černouček“.  Vybrané spoje linky 496 obsluhující Staré Ouholice a Vepřek nebudou obsluhovat zastávku „Nová Ves,Rozc.“ 

617

Linka 617 bude vedena obousměrně odklonem mimo zastávku „Nová Ves“ trasou II/608 – II/616 přes obec Uhy, závlekem po III/23014 do obce Sazená a zpět po II/616 do Velvar. Vybrané spoje budou po II/608 obousměrně zajíždět do zastávky „Nová Ves, Rozc.“. Zastávka „Nová Ves“ bude pro linku 617 dočasně zrušena.

Vzhledem k rozdílnému linkovému vedení a jízdním dobám nebude možné zachovat některé stávající návaznosti mezi linkami 466, 496 a 617 odehrávající se v zastávce „Nová Ves“. Zachované návaznosti mezi těmito linkami budou po dobu výluky probíhat v zastávce „Nová Ves,Rozc.“. Návaznosti mezi linkou 496 a DÚK 646 v obci Ledčice zůstanou zachovány. Přestup mezi těmito linkami však bude možný také v zastávce „Černouček“.

Výlukové jízdní řády naleznete na stránkách:

https://pid.cz/jizdni-rady-podle-linek/