Vyjádření společnosti TAMERO INVEST ke zvýšenému flérování v neděli 19. 6. 2022

Zvýšené flérování s kouřem v neděli ráno 19. června 2022 nastalo kvůli velkému napěťovému poklesu v distribuční síti ČEZ Distribuce, který měl za následek výpadek kotlů na teplárně TAMERO INVEST a následné odstavení provozu chemiček.


Příčinu těchto problémů šetří společnost ČEZ, která bude o detailních příčinách informovat po prozkoumání události.

Výpadek kotlů na teplárně má zásadní vliv na provoz odběratelů v areálu chemických výrob Kralupy (dále ACHVK),  a může vést na některých provozech k zahájení procedury bezpečného odstavení provozu. Právě pro tyto případy jsou výrobní zařízení SYNTHOSu i rafinérie napojeny na bezpečnostní polní hořáky (fléry), které zabraňují vypuštění uhlovodíků přímo do ovzduší (ale zajistí jejich spálení).

V případě technologických problémů na vlastních výrobách, je díky správné funkci zajištěno dokonalé spalování uhlovodíků, jež se projevuje zvýšeným plamenem, ale bez dýmových jevů. V neděli ráno však došlo k výpadku dodávky páry do areálu, což způsobilo nedostatek tzv. atomizační páry, která slouží k řízení procesu spalování uhlovodíků na fléře. V důsledku omezené funkce řízení spalovacího procesu tak vznikal kouř. Proces spalování uhlovodíků běžel i v tuto dobu, nicméně méně efektivně. Po postupné stabilizaci provozů se spalovací proces vrátil do normálu.

Časově omezená nedostatečná funkce fléry neměla negativní dopad na znečištění okolí areálu. V době omezeně řízeného spalování jsme nezaznamenali stížnosti z okolí na zvýšený výskyt zplodin spalování v ovzduší. Negativní dopady byly tedy zejména vizuální. Příčina vzniku nežádoucí situace nebyla na straně firem působících v ACHVK a její vznik jsme nemohli nijak ovlivnit - reakce sytému na výpadek byla správná. Nicméně za nežádoucí projevy výpadku se velice omlouváme.

Zdroj: mestokralupy.cz